Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn hóa học phần 6: Phương pháp trung bình

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 19/11/2016
20 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom 
(dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. 
Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai 
hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều ño ở đktc). 

A.

CH4 và C2H4

B.

CH4 và C3H4

C.

CH4 và C3H6

D.

C2H6 và C3H6

Chi tiết

Câu 2

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí 
CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức 
phân tử của X là 

A.

C2H6

B.

C2H4

C.

 CH4

D.

C3H8

Chi tiết

Câu 3

Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)

A.

C2H2 và C4H6.

B.

C2H2 và C4H8.

C.

C3H4 và C4H8

D.

C2H2 và C3H8.

Chi tiết

Câu 4

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.

C15H31COOH và C17H35COOH.        

B.

C17H33COOH và C15H31COOH.

C.

C17H31COOH và C17H33COOH.        

D.

C17H33COOH và C17H35COOH.

Chi tiết

Câu 5

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác

dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các

phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.

10,12. 

B.

6,48.

C.

8,10. 

D.

16,20.

Chi tiết

Câu 6

Hoà tan 16,8 gam hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat và sunfit của cùng một kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư  thu được 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc). Kim loại kiềm là 

A.

Li

B.

Na

C.

K

D.

Rb

Chi tiết

Câu 7

Dung dịch X chứa 8,36 gam hỗn hợp hiđroxit gần 2 kim loại kiềm. Để trung hoà X cần dùng tối thiểu 500ml dung dịch HNO3 0,55M. Biết hiđroxit của kim loại có nguyên tử khối lớn 
hơn chiếm 20% số mol hỗn hợp. Kí hiệu hoá học của 2 kim loại kiềm lần lượt là 

A.

Li và Na

B.

Na và K

C.

Li và K

D.

Na và Cs

Chi tiết

Câu 8

Trong tự nhiên kali có 2 đồng vị 3919K và 4119K . Thành phần % khối lượng của 39 19 K trong KClO4 là (cho O = 16,00 ; Cl = 35,50 ; K = 39,13) 
  

A.

26,39%

B.

 26,30%

C.

28,23%

D.

28,16%

Chi tiết

Câu 9

Hoà tan hoàn toàn 4,431 gam hỗn hợp Al, Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối 
lượng 2,59 gam, trong đó có một khí bi hoá nâu trong không khí. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì lượng muối khan thu được là  

A.

19,621 gam

B.

8,771 gam

C.

28,301 gam

D.

32,641 gam

Chi tiết

Câu 10

 Đem hoá hơi 6,7 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOC2H5 , CH3COOCH3 và HCOOC2H5 thu được 2,24 lít hơi (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam X thu được khối lượng 
nước là  
 

A.

4,5 gam

B.

3,5 gam

C.

5,0 gam

D.

4,0 gam

Chi tiết

Câu 11

Hỗn hợp X gồm 2 ancol no. Đốt cháy hoàn toàn 8,3 gam X bằng 10,64 là O2 thu được 7,84 lít CO2 các thể tích khí đều đo ở đktc. Công thứ hai ancol trong X lần lượt là :   

A.

CH3CH2CH2OH và CH3CH2CH2CH2OH

B.

CH3CH2CH2OH và HOCH2CH2CH2CH2OH

C.

HOCH2CH2CH2OH và CH3CH2CH2CH2OH

D.

HOCH2CH2CH2OH và HOCH2CH2CH2CH2OH

Chi tiết

Câu 12

 Nitro hoá benzen thu được 2 chất hữu cơ X và Y, trong đó Y nhiều hơn X một nhóm NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam hỗn hợp X,Y thu được CO2 , H2O và 1,232 lít khí N2 (đktc). Công thức phân tử và số mol của X trong hỗn hợp là  
 

A.

C6H5NO2 và 0,9 mol

B.

C6H5NO2 và 0,09 mol 

C.

C6H4(NO2)2 và 0,1 mol

D.

C6H4(NO)2 và 0,01 mol

Chi tiết

Câu 13

Hỗn hợp X gồm ba amin  đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X thu được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 và V lít khí N2 (đktc). Ba amin trên lần lượt là 

A.

CH3-NH2    CH3-CH2-NH2    CH3-CH2-CH2-NH2 

B.

CH ≡C-NH3   CH≡C-CH2-NH2   CH≡C-CH2-CH2-NH2 

C.

CH2=CH-NH2   CH3-CH=CH-NH2   CH3-CH=CH-CH2-NH2 

D.

CH3-CH2-NH2   CH3-CH2-CH2-NH2   CH3-CH2-CH2-CH2-NH2 

Chi tiết

Câu 14

Tỉ khối hơi của hỗn hợp X (gồm 2 hiđrocacbon mạch hở) so với H2 là 11,25. Dẫn 1,792 lít X (đktc) đi thật chậm qua bình đựng dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thầy khối lượng bình tăng 0,84 gam. X phải chứa hiđrocacbon nào dưới đây ?

A.

Propin

B.

Propan

C.

Propen

D.

Propađien

Chi tiết

Câu 15

Hỗn hợp X gồm hai este đều đơn chức. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng vừa hết 200ml dung dịch NaOH 2M, thu được một anđehit Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 32,0 gam hai chất rắn. Biết phần trăm khối lượng của oxi trong anđehit Y là 27,59%. Công thức cấu tạo của hai este là :  
 

A.

HCOOC6H5 và HCOOCH=CH-CH3 

B.

HCOOCH=CH-CH3 và HCOOC6H4-CH3 

C.

HCOOC6H4-CH3 và CH3-COOCH=CH-CH

D.

C3H5COOCH=CH-CH3 và C4H7COOCH=CH-CH3 

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam