Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn toán lớp 7 chương số hữu tỉ, số thực

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 29/07/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn câu trả lời đúng \({- 3535 \over 1919} + {313131 \over 383838} = \)

A.

\({-39 \over 38}\)

B.

\(99 \over 38\)

C.

\({-101 \over 38}\)

D.

\({101 \over 38}\)

Chi tiết

Câu 2

Trong các số sau đây, số nào không bằng 2,4

A.

\( \sqrt{(2,5 - 0,7)^2}\)

B.

\( \sqrt{(2,5 - 0,7)(2,5 +0,7) }\)

C.

\( \sqrt{(2,5)^2 - (0,7)^2}\)

D.

\( \sqrt{5.76}\)

Chi tiết

Câu 3

Chọn câu trả lời đúng:

\( \sqrt{0,04} = \)

A.

0,2

B.

\(\pm 0,2\)

C.

0,02

D.

\(\pm 0,02\)

Chi tiết

Câu 4

Chọn câu trả lời đúng 

Nếu \( \sqrt{b} = 5\) thì b3 bằng 

A.

15 

B.

5

C.

512 

D.

53

Chi tiết

Câu 5

Chọn câu trả lời đúng \({-26 \over 15 } : 2{3 \over 5} = \)

A.

\(-3 \over 2\)

B.

\(-3 \over 4\)

C.

\(-2 \over 3\)

D.

- 6

Chi tiết

Câu 6

Chọn đáp án đúng :

\(\sqrt{ 25 - 9} = \)

A.

8

B.

2

C.

4

D.

16

Chi tiết

Câu 7

Chọn câu trả lời đúng Cho tỉ lệ thức \({3,8 \over x } = {0,26 \over 0,39}\) thì.

A.

x = -57

B.

x = 6

C.

x = -3

D.

x = 5,7

Chi tiết

Câu 8

Chữ số thập phân thứ 100 sau dấu phẩy của phân số  \(1 \over 7\) (viết dưới dạng số thập phân) là chữ số nào?

A.

7

B.

8

C.

6

D.

9

Chi tiết

Câu 9

( 0,125) 4 . 84 =

A.

1000

B.

100

C.

10

D.

1

Chi tiết

Câu 10

Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ; 5000đ và 10000đ. Giá trị mỗi loại tiền trên là như nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ?

A.

2;4;10

B.

10; 4; 2

C.

4;2;10

D.

Không xác định được

Chi tiết

Câu 11

\(-0, 35 . {2 \over 7}\)

A.

-10

B.

- 0,1

C.

 -100

D.

 -1

Chi tiết

Câu 12

Chọn câu trả lời đúng nhất \(|x -{ 2 \over 3}| = {1 \over 3 }\) thì

A.

x = 1

B.

\(x = {-1 \over 3}\)

C.

\(x = {1 \over 3}\)

D.

Chi tiết

Câu 13

Chọn câu đúng :

 

A.

Nếu x  I thì x  Q

B.

Nếu x  R thì x  I

C.

Nếu x  I thì x  Q

D.

Nếu x  Z thì x  R

Chi tiết

Câu 14

Chọn đáp án đúng :

A.

\(7 \over 11\)

B.

-1

C.

\(-7 \over 11\)

D.

\(-38 \over 143\)

Chi tiết

Câu 15

Giá trị của x; y lần lượt bằng bao nhiêu biết  \({2 \over x } = {3 \over y }\) và xy = 96

A.

-12; -8 

B.

8; 12   

C.

12;  8 

D.

8; 12 hoặc -8;12 

Chi tiết

Câu 16

Cho hai mảnh đất C và D có diện tích lần lượt là 127,02 m2 và 102,9m2. Chọn câu trả lời đúng

A.

Mảnh đất D rộng hơn mảnh đất C là 1,2m

B.

Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C là 24,1m2

 

C.
Mảnh đất C hẹp hơn mảnh đất D là 24,12 m2
D.

Mảnh đất C rộng hơn mảnh đất D là 1,2 m2

 

Chi tiết

Câu 17

Thay tỉ số giữa các số hữu tỷ sau bằng tỉ số giữa các số nguyên: -2,3 : 4,11

A.

\(-230 \over 411\)

B.

\(-2300 \over 411\)

C.

\(-23\over 41,1\)

D.

\(-23 \over 411\)

Chi tiết

Câu 18

Chọn câu trả lời đúng :

\(\sqrt{1{9 \over 16}} = \)

 

A.

\(({-5 \over 4})\)

B.

\({-1{3 \over 4}}\)

C.

\(({5 \over 4})\)

D.

\({-{3 \over 4}}\)

Chi tiết

Câu 19

Cho A = -12,7.32,6 + 2,7.12,8 + 12,7.2,6 + 2,7.17,2. Giá trị biểu thức A là

A.

-300

B.

200

C.

300

D.

-200

Chi tiết

Câu 20

Kết quả của phép tính \({3 \over 4} + {1 \over 4} . {-12 \over 20} \) là

A.

\(3 \over 5\)

B.

\(-3 \over 5\)

C.

\({-12 \over 20}\)

D.

\({-9 \over 84}\)

Chi tiết

Câu 21

Tìm x, biết: 2x = (22)3

A.

8

B.

6

C.

5

D.

26

Chi tiết

Câu 22

Chọn câu trả lời đúng

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 23

Chọn đáp án đúng.

\(-0,35 .{2 \over 7}\)

A.

-0,1

B.

-10

C.

-100

D.

-1

Chi tiết

Câu 24

x = 10,8 là kết quả của phép tính

A.

3.(10+x) = 111

B.

3.(10.x) = 111 

C.

3 + (10 +x) = 111

D.

3 + (10.x) = 111            

Chi tiết

Câu 25

Chọn câu trả lời đúng.

A.

\(0,25 = { -1 \over -4}\)

B.

\(-0,25 = { -1 \over -4}\)

C.

\(0,25 = { -1 \over 4}\)

D.

\(0,25 = { 1 \over -4}\)

Chi tiết

Câu 26

Tìm a, biết: a :

\(({ 1 \over 3 })^2 = ({ 1 \over 3 })^3\)

A.

\(({ 1 \over 3 })\)

B.

\(({ 1 \over 18})\)

C.

\(({ 1 \over 3 })^5\)

D.

\(({ 1 \over 3 })^6\)

Chi tiết

Câu 27

Biết rằng

x + (-4,5) < y + (-4,5)

y + (+6,8) < z + (+6,8)

Chọn câu trả lời đúng

A.

x< y; y> z 

B.

x < y < z     

C.

 y < x < z 

D.

x > y > z 

Chi tiết

Câu 28

Chọn câu trả lời đúng nhất . Tìm y trong tỉ lệ thức \({-0,09 \over y} = {y \over -25 }\)

A.

\(\pm 0,15\)

B.

\(\pm 15\)

C.

\(\pm 1,5\)

D.

\(\pm 1,35\)

Chi tiết

Câu 29

Nếu m = 25 thì \(\sqrt{m}\) = 

A.

5

B.

\(\pm 5\)

C.

-5

D.

25

Chi tiết

Câu 30

Chọn câu trả lời đúng.Nếu \(\sqrt{t} = 3\)thì t bằng

A.

(-3)2

 
B.

6

C.

\(\pm 9\)

D.

 -32   

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam