Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn toán lớp 7 Kiểm tra cộng trừ số hữu tỉ

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn câu trả lời đúng \(- 0,35 .{2 \over 7} = \)

A.

-100

B.

-1

C.

-10

D.

-0,1

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn câu trả lời đúng \((-{ 5 \over 13}) + (-{ 2 \over 11}) +{ 5 \over 13} + (-{ 9 \over 11}) = \)

A.

\({-7 \over 11}\)

B.

\({-38 \over 143}\)

C.

\( {7 \over 11}\)

D.

- 1

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Tìm x biết x : \(({ 1 \over 12 } - { 3 \over 4 }) = 1\)

A.

\(2 \over 3\)

B.

\(-3 \over 2\)

C.

\(-1 \over 4\)

D.

\(-2 \over 3\)

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn câu trả lời đúng \({1 \over 20} - ({x - {8 \over 15} }) = -{-1 \over 30}\) thì x = 

A.

\({37 \over 60}\)

B.

\( {-18\over 15} \)

C.

\( {-31\over 60} \)

D.

\( {11\over 20} \)

Đáp án và lời giải    

Câu 5

\((- { 5 \over 13}) + (- { 2 \over 11}) + {5 \over 13 } + ({-9 \over 11}) =\)

A.

\({-7 \over 11}\)

B.

-1

C.

\({-38 \over 143}\)

D.

\({7 \over 11}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn câu trả lời đúng \({- 3535 \over 1919} + {313131 \over 383838} = \)

A.

\({-39 \over 38}\)

B.

\(99 \over 38\)

C.

\({-101 \over 38}\)

D.

\({101 \over 38}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn câu trả lời đúng \({-26 \over 15} : 2{3 \over 5} =\)

A.

\({-2 \over 3}\)

B.

\({-3 \over 2}\)

C.

\({-3 \over 4}\)

D.

\({-6}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Kết quả của phép tính \({3 \over 4} + {1 \over 4} .{-12 \over 20}\) là 

A.

\({3 \over 5}\)

B.

\({-9 \over 84}\)

C.

\({-12 \over 20}\)

D.

\({-3 \over 5}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn câu trả lời đúng \({5 \over 12} + {- 3 \over 8 } = \)

A.

\(19 \over 24\)

B.

\(-1 \over 24\)

C.

\(1 \over 10\)

D.

\(1 \over 24\)

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn câu trả lời đúng Cho biết \({2 \over 3 }x + {-1 \over 2}x = {-5 \over 12}\) thì 

A.

\(x = {-5 \over 14}\)

B.

\(x = - {5 \over 2}\)

C.

\(x = {-5 \over 2}\)

D.

\(x = {-5 \over 72}\)

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán