Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn toán lớp 7 Kiểm tra tập hợp Q số hữu tỉ

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/07/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn đáp án đúng.

A.

\({-5 \over 3} \in N\)

B.

\({-5 } \in N\)

C.

\({-5 \over 3} \notin Q\)

D.

\({-5 \over 3} \in Q\)

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn câu trả lời đúng Trong các phân số sau :  \({ 15 \over -21}; { -9 \over 14}; { -30 \over -42}; { 45 \over -63}; {- 2 \over 21}; { -20 \over 28}; \)Những phân số biểu diễn số hữu tỉ  \({-5 \over 7}\) là

A.

\({ 15 \over -21}; { -9 \over 14}; { -20 \over 28}\)

B.

\({ 15 \over -21}; { -30 \over -42}; {- 2 \over 21} \)

C.

\( { -20 \over 28}; { 15 \over -21}; { 45 \over -63}\)

D.

\({ 15 \over -21}; { 45 \over -63}; {- 2 \over 21}; { -20 \over 28} \)

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho hình vẽ sau. Số hữu tỉ - được biểu diễn bởi :

A.

Điểm K

B.

Điểm I

C.

Điểm T

D.

Điểm P

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho hình vẽ sau. Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm K là :

A.

-1

B.

1

C.

2

D.

\(3 \over 2\)

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn câu trả lời thích hợp?

A.

\({-3 \over2}\in Z\)

B.

\({-3 \over2}\in N\)

C.

\({-3 \over2}\in Q\)

D.

\({-3 \over2}\in N^*\)

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn câu trả lời đúng 

A.

\({5 \over 7} = {505 \over - 1717 }\)

B.

\({- 5 \over 7} = {- 505 \over 1717 }\)

C.

\({-5 \over 17} = { 5 \over 17 }\)

D.

\({-5 \over-1 7} = (-{5 \over 17 })\)

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn câu trả lời sai?

A.

\(7 \in Z\)

B.

\(7 \in Q\)

C.

\(7 \in N\)

D.

\(7 \notin Q\)

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chọn câu trả lời đúng ?

A.

\(0,25 = {-1 \over - 4}\)

B.

\(0,25 = {1 \over - 4}\)

C.

\(-0,25 = {-1 \over - 4}\)

D.

\(0,25 = {-1 \over 4}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn câu trả lời sai. Các số nguyên x, y mà \({x \over 2 } = {3 \over y}\) là :

A.

 x = - 6, y = - 1

B.

x = 2, y = -3

C.

x = 1, y = 6

D.

x = 2, y = 3

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho \(a ; b \in Z ; b \neq 0; x = {a \over b}\) a và b cùng dấu thì:

A.

x > 0

B.

x < 0

C.

x = 0

D.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán