Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi môn Toán Lớp 8 (Đề 3)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 27/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Giá trị nhỏ nhất của y=(x-3)2 +1 là

A.

1 khi x=3        

B.

3 khi x=1           

C.

0 khi x=3

D.

không có GTNN trên TXĐ

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn câu sai với mọi số tự nhiên n,giá trị của biểu thức (n+7)2-(n-5)2 chia hết cho

A.

24

B.

16

C.

8

D.

6

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Rút gọn biểu thức (x+y)2 +(x-y)2 -2x2 ta được kết quả là :

A.

2y 

B.

2y2

C.

-2y2             

D.

4x+2y2

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x4 -40x2y3 +25y6 là 1 số

A.

dương 

B.

Không dương                 

C.

âm

D.

không âm

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Thực hiện phép tính :( 5x+4)2 +(1-5x)2 +2(5x+4)(1-5x) ta được

A.

(x+5)2                

B.

(3+10x)2               

C.

9

D.

25

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Thực hiện phép tính (2x-3)2 +(3x+2)2 +13(1-x)(1+x) ta được kết quả là

A.

26x2

B.

0

C.

-26 

D.

26 

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn kết quả đúng ; (2x+3y)(2x-3y) bằng

A.

4x2-9y2           

B.

2x2-3y2                  

C.

4x2+9y2               

D.

4x-9y

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Tính (x+1/4)2 ta được

A.

x2 - ½x +¼           

B.

x2 + ½x +1/8  

C.

x2 + ½x + 1/16          

D.

x2 - ½x  - ¼           

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Với mọi x thuộc R phát biểu nào sau đây là sai

A.

x2-2x+3>0           

B.

6x-x2-10<0          

C.

x2 –x-100<0

D.

x2 –x+1>0

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Với mọi giá trị của biến số ,giá trị của biểu thức x2-20x+101 là 1 số

A.

dương

B.

Không dương                 

C.

âm

D.

không âm

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Gía trị nhỏ nhất của biểu thức 9x2-6x+5 đạt được khi x bằng       

A.

1/2

B.

1/3

C.

4/3

D.

2

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Tính (5x+2y)2 +(5x-2y)2 +2(1+2y)(1-2y) bằng

A.

50x2 +4y2        

B.

50x2-4y2

C.

50x2+1

D.

50x2+2

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Tính (5x-y)2 ta được :

A.

25x2 +10xy +y2        

B.

25x2 -10xy +y2       

C.

25x2 +10xy +25y2        

D.

25x2 +16xy +25y2        

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Biểu thức rút gọn của : (4x+9)2 +(4x-9)2 là :

A.

2(16x2+81)      

B.

16x2+81                     

C.

4x2+9

D.

KQ khác

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Giá trị của x thoả mãn ;2x2 +3(x-1)(x+1) =5x(x+1) là

A.

5/3

B.

-5/3

C.

3/5

D.

-3/5

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A= x2+6x là

A.

0

B.

-3

C.

1

D.

Kết quả khác

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A=4x2 +4x+11 là :

A.

-10 khi x= -1/2   

B.

-11 khi x= -1/2            

C.

9 khi x= -1/2            

D.

10 khi x= -1/2            

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Khai triển biểu thức : (2x-3y)2 ta được :

A.

4x2+12xy +9y2        

B.

4x2-12xy +9y2       

C.

4x2 -9y2            

D.

2x2-3y2

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Để biểu thức 9x2 +30x+a là bình phương của một tổng giá trị của a phải là

A.

B.

25

C.

36

D.

Kết quả khác

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Giá trị lớn nhất của đa thức S= 4x -2x2 +1 là

A.

3

B.

2

C.

-3

D.

-2

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán