Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT Đào Duy Từ lần 8

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 02/01/2017
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Governments have _________ laws to protect wildlife from overhunting.

A.

enforced

B.

enacted

C.

observed

D.

required

Chi tiết

Câu 2

If we do not take steps to protect the world's wildlife, many species of birds and animals are likely to die _________ completely.

A.

away

B.

down

C.

out

D.

from

Chi tiết

Câu 3

We found the exam extremely easy. We _________ so hard.

A.

needn't study

B.

didn't need to study

C.

needn't have studied

D.

didn't need studying

Chi tiết

Câu 4

The Red Cross is intrinsically an international aid ________.

A.

association

B.

institution

C.

corporation 

D.

organization

Chi tiết

Câu 5

_________ is a sport in which people or teams race against each other in boats with oars.

A.

Rowing

B.

Surfing

C.

Sailing

D.

Water polo

Chi tiết

Câu 6

I didn't see anyone but I felt as though I _________

A.

had been watched

B.

was being watched

C.

be watched

D.

was watched

Chi tiết

Câu 7

_________ the issue was debated, _________ people became involved.

A.

Longer and longer/ the more

B.

The longer/ the more

C.

Longer and longer/ more and more

D.

The longer/ more

Chi tiết

Câu 8

_________ you do better work than this, you won't pass the exam.

A.

If

B.

Although

C.

When

D.

Unless

Chi tiết

Câu 9

Nam's score on the test is the highest in the class; he _________ hard last night.

A.

should have studied

B.

may have to study

C.

must have studied

D.

could have studied

Chi tiết

Câu 10

She started the course two months ago, but dropped _________ after only a month.

A.

back

B.

out

C.

off

D.

in

Chi tiết

Câu 11

I'd prefer to do it _________ myself, because other people make me nervous.

A.

on

B.

in

C.

by

D.

at

Chi tiết

Câu 12

Jack: “Do you think that we should use public transportation to protect our environment?”

Lee: “ _________ ”

A.

Yes, it's an absurd idea.

B.

Well, that's very surprising.

C.

Of course not. You bet !

D.

There's no doubt about it

Chi tiết

Câu 13

Jack:“ Happy New Year!”

James: “ _________ ”

A.

Thank you, I am very happy to hear that.

B.

Thank you, I am too.

C.

Thank you, the same to you.

D.

Thank you. I wish you a happy birthday.

Chi tiết

Câu 14

SEA Games _________ every two years, with 11 countries in Southeast Asia participating.

A.

happens

B.

hosts

C.

takes place

D.

holds

Chi tiết

Câu 15

Percy was changing so rapidly that no one could tell whom he would eventually _________.

A.

take after

B.

look for

C.

hold up

D.

get on with

Chi tiết

Câu 16

The two families got together to discuss _________ the wedding arrangements.

A.

with

B.

about

C.

for

D.

Ø

Chi tiết

Câu 17

I didn't want to _________ the topic. It was Malcolm who started asking me about it.

A.

take up

B.

carry on

C.

go on

D.

bring up

Chi tiết

Câu 18

There was nobody else _________ in the lounge beside me, and there was no magazine _________.           

A.

to wait / to read

B.

waiting / reading

C.

to wait/ reading

D.

waiting / to read

Chi tiết

Câu 19

Your research is _________ of great importance to your studying.

A.

appearing

B.

apparently

C.

seeming

D.

obvious

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam