Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Giáo dục công dân

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 10/01/2017
60 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chủ thể của hợp đồng lao động là:

A.

Người lao động và đại diện người lao động.

B.

Người lao động và người sử dụng lao động.

C.

Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

D.

Tất cả phương án trên.

Chi tiết

Câu 2

Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ:

A.

18 tuổi  

B.

15 tuổi  

C.

14 tuổi 

D.

16 tuổi 

Chi tiết

Câu 3

Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.

B.

Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

C.

Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước.

D.

Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.

Chi tiết

Câu 4

Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A.

nhân thân.   

B.

tài sản      

C.

gia đình.   

D.

tình cảm.

Chi tiết

Câu 5

Nhận định nào dưới đây không đúng về nội dung bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh theo ý muốn của mình.

B.

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm

C.

Mọi loại hình doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh

D.

Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Chi tiết

Câu 6

Biểu hiện nào dưới đây là thể hiện sự bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A.

Vợ chồng bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

B.

Chỉ có người vợ phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

C.

Chỉ có người chồng mới có quyền chọn nơi cư trú và thời gian sinh con.

D.

Người vợ phải làm theo các quyết định của chồng.

Chi tiết

Câu 7

Luật giao thông đường bộ quy định: Chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường… Ai không tuân thủ quy tắc này là

A.

vi phạm kỷ luật     

B.

vi phạm nội quy 

C.

vi phạm pháp luật            

D.

vi phạm trật tự

Chi tiết

Câu 8

Ý kiến nào dưới đây là không đúng về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A.

Các tổ chức tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ

B.

Các tôn giáo hợp pháp đều có quyền hoạt động theo quy định của pháp luật

C.

Các tôn giáo đều có quyền hoạt động theo ý muốn của mình.

D.

Các tổ chức tôn giáo hợp pháp đều được nhà nước tôn trọng và bảo hộ.

Chi tiết

Câu 9

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A.

làm việc theo sở thích của mình.

B.

việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C.

điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

D.

thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

Chi tiết

Câu 10

Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính là

A.

tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 

B.

phạt tiền, cảnh cáo

C.

tịch thu tang vật, phương tiện       

D.

buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

Chi tiết

Câu 11

Vi phạm hình sự ở mức độ tội phạm nghiêm trọng đối với người chưa thành niên, khung hình cao nhất là

A.

7 năm  

B.

5 năm  

C.

3 năm  

D.

8 năm  

Chi tiết

Câu 12

Anh T yêu chị H. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố chị H không đồng ý vì anh T và chị H không cùng đạo. Nếu H là chị em, em sẽ lựa chọn cách dưới đây cho phù hợp quy định của PL?

A.

Khuyên anh chị cứ kết hôn, kệ bố.

B.

Đồng ý với bố.

C.

Khuyên bố cho anh chị kết hôn.

D.

Phân tích cho bố hiểu ngăn cản chị kết hôn như vậy là trái pháp luật.

Chi tiết

Câu 13

Anh A là công an, khi tham gia giao thông bằng xe máy anh quên không đội mũ bảo hiểm. Chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ yêu cầu anh A đừng xe xử lý. Theo em anh A bị xử lý như thế nào là đúng quy định của PL?

A.

Bị phạt 150.000 đồng                   

B.

Bị phạt 100.000 đồng

C.

Nhắc nhở vì là công an.      

D.

Giữ thẻ công an.

Chi tiết

Câu 14

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt như thế nào?

A.

Xử phạt 1 hành vi       

B.

Xử phạt hành vi nguy hiểm nhất

C.

Xử phạt hành vi gần nhất   

D.

Xử phạt tất cả các hành vi

Chi tiết

Câu 15

Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào

A.

khả năng, nhu cầu, lợi ích của mỗi người.

B.

tâm lý, kinh nghiệm, năng lực của mỗi người.

C.

khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người.

D.

trách nhiệm, sở trường, năng lực của mỗi người.

Chi tiết

Câu 16

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các cơ sở về tăng cường cho Ủy ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã

A.

sử dụng PL  

B.

tuân thủ PL       

C.

thi hành PL

D.

áp dụng PL

Chi tiết

Câu 17

Đảng và Nhà nước ban hành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào các dân tộc và miền núi nhằm

A.

rút ngắn khoảng cách chênh lệch về xã hội.

B.

tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

C.

rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế.

D.

rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ văn hóa.

Chi tiết

Câu 18

Tôn giáo nào dưới đây không được pháp luật Việt Nam bảo hộ?

A.

Đạo Hồ Chí Minh  

B.

Đạo thiên chúa        

C.

Đạo cao đài    

D.

Đạo phật

Chi tiết

Câu 19

Quản lý xã hội bằng phương tiện nào sau đây là hữu hiệu nhất?

A.

Chính trị. 

B.

Pháp luật. 

C.

Tôn giáo.   

D.

Kinh tế.

Chi tiết

Câu 20

Bình đẳng dựa trên nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau không phân biệt đối xử trong mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội là nội dung bình đẳng về

A.

Lao động

B.

Kinh doanh

C.

Tôn giáo

D.

Hôn nhân và gia đình

Chi tiết

Câu 21

Anh A là chồng, thường xuyên đánh đập vợ là chị B. Hành vi của anh A vi phạm quan hệ nào trong quan hệ vợ chồng sau đây?

A.

Quan hệ tài sản 

B.

Quan hệ kinh tế     

C.

Quan hệ nhân thân 

D.

Quan hệ xã hội

Chi tiết

Câu 22

Mối quan hệ nào dưới đây thể hiện nội dung cơ bản trong quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật?

A.

Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội

B.

Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản

C.

Quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ giữa chồng với họ hàng nội, ngoại

D.

Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống

Chi tiết

Câu 23

Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm do mình gây ra?

A.

18 tuổi trở lên    

B.

15 tuổi trở lên 

C.

17 tuổi trở lên

D.

16 tuổi trở lên

Chi tiết

Câu 24

Pháp luật được ban hành dưới dạng nào?

A.

Văn bản dưới luật

B.

Văn bản luật    

C.

Văn bản 

D.

Công văn

Chi tiết

Câu 25

Pháp luật mang bản chất xã hội vì

A.

PL bắt nguồn từ đời sống thực tiễn xã hội.    

B.

PL do nhà nước ban hành.

C.

PL phục vụ đời sông xã hội.       

D.

PL do nhân dân xây dựng nên.

Chi tiết

Câu 26

Cơ quan nào của Nhà nước có quyền ban hành và sửa đối Hiến pháp, pháp luật?

A.

Quốc hội    

B.

Viện kiểm sát

C.

Tòa án 

D.

Văn phòng chính phủ

Chi tiết

Câu 27

Anh T yêu chị H. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố chị H không đồng ý vì anh T và chị H không cùng đạo. Bố chị H đã vi phạm quyền gì dưới đây?

A.

Bình đẳng trong văn hóa

B.

Bình đẳng trong các hoạt đông tín ngưỡng

C.

Bình đẳng giữa các tôn giáo  

D.

Bình đẳng giữa các dân tộc

Chi tiết

Câu 28

Trường hợp kết hôn trái pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào cho đúng quy định của pháp luật?

A.

Từ hôn   

B.

Hủy hôn   

C.

Hứa hôn      

D.

Li hôn

Chi tiết

Câu 29

Các dân tộc không bị phân biệt đối xử, được pháp luật và Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là biều hiện của

A.

quyền tự quyết dân tộc.   

B.

quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

C.

quyền tự do dân chủ giữa các dân tộc.           

D.

quyền tự do phát triển giữa các dân tộc.

Chi tiết

Câu 30

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo được hoạt động

A.

hoàn toàn tự do.    

B.

hoàn toàn tự chủ.

C.

Tự do theo quy định của tín ngưỡng.              

D.

tự do trong khuôn khổ của PL.

Chi tiết

Câu 31

Anh H lái xe ô tô trên đường, do không quan sát kỹ nên va vào anh C làm anh C bị thương nhưng anh H vẫn tiếp tục đi. CSGT xử lý anh H như thế nào cho đúng PL?

A.

Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.      

B.

Nhắc nhở.

C.

Bỏ qua.     

D.

Phạt tiền đến 6.000.000 đồng.

Chi tiết

Câu 32

Học sinh A là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học tại các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được hưởng chính sách ưu tiên nào dưới đây của Đảng và nhà nước?

A.

Miễn giảm học phí và trợ cấp học tập

B.

Hỗ trợ phương tiện đi lại

C.

Hỗ trợ về chỗ ở     

D.

Định hướng chương trình học tập

Chi tiết

Câu 33

Ba thanh niên chở nhau trên một xe máy bị CSGT yêu cầu dừng xe, lập biên bản xử phạt hành chính. Trong trường hợp trên, CSGT đã

A.

thi hành PL  

B.

sử dụng PL      

C.

tuân thủ PL 

D.

áp dụng PL

Chi tiết

Câu 34

Nhà hàng xóm của em có người mắc bệnh ung thư phổi, họ tin vào lời đồn đại là nhờ cô đồng làm lễ giải hạn là sẽ khỏi bệnh. Em ủng hộ quan điểm nào sau đây cho đúng đắn?

A.

Kệ họ vì chẳng liên quan đến mình.

B.

Ủng hộ nhiệt tình.

C.

Khuyên họ không nên làm lễ.

D.

Phân tích cho họ thấy đó là hành vi vi phạm PL.

Chi tiết

Câu 35

Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau, từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A.

khác nhau. 

B.

tương tự nhau.  

C.

cùng nhau.   

D.

như nhau.

Chi tiết

Câu 36

Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm hành chính?

A.

Đánh mất xe của người khác.    

B.

Thường xuyên đi làm muộn.

C.

Vượt đèn vàng. 

D.

Làm hàng giả với số lượng lớn.

Chi tiết

Câu 37

Người có hành vi vi phạm PL hình sự thì bị coi là

A.

Nghi phạm    

B.

Đồng phạm   

C.

Tội phạm

D.

Bị can

Chi tiết

Câu 38

Bất kỳ công dân nào VPPL đều phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình. Đó là nội dung về quyền bình đẳng của CD về

A.

nghĩa vụ. 

B.

trách nhiệm.

C.

 trách nhiệm pháp lí. 

D.

quyền và nghĩa vụ.

Chi tiết

Câu 39

Anh A kinh doanh mặt hàng VLXD. Hàng tháng, anh đến cơ quan thuế để nộp thuế. Như vậy, anh A đã

A.

tuân thủ PL

B.

thi hành PL  

C.

sử dụng PL 

D.

áp dụng PL

Chi tiết

Câu 40

Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân không tách rời

A.

lợi ích hợp pháp của công dân.  

B.

trách nhiệm pháp lí của công dân.

C.

nghĩa vụ của công dân.      

D.

nhu cầu chính đáng của công dân.

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam