Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn lịch sử - Đề số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 03/10/2016
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Theo định nghĩa về văn minh, điểm nào sau đây của văn minh khác biệt so với văn hóa?

A.

Văn minh chỉ giá trị kỹ thuật, giá trị tinh thần 

B.

Văn minh chỉ giá trị vật chất và tinh thần ở trình độ cao 

C.

Văn minh chỉ thái độ hành xử văn minh lịch sự

D.

Văn minh chỉ sự thụ hưởng giá trị tinh thần ở trình độ cao

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Mục đích xây dựng Kim tự tháp của người Maya là: 

A.

Làm lăng mộ 

B.

 Làm công trình quân sự

C.

 Làm nơi ở cho hoàng tộc

D.

Làm nơi tiến hành các nghi lễ tế thần

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Trong cuộc đời của mình, các Pharaoh tiến hành xây Kim tự tháp từ khi nào? 

A.

 Khi họ sinh ra

B.

 Khi họ lập gia đình

C.

Khi họ lên ngôi

D.

Sau khi họ chết, người con kế vị xây cho

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Bốn trung tâm văn minh lớn của phương Đông là: 

A.

Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á

B.

Trung Quốc, Lưỡng Hà, Nhật Bản, Ai Cập

C.

Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Ai Cập 

D.

Nhật Bản, Lưỡng Hà, Đông Nam Á, Ấn Độ

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Văn minh Lưỡng Hà nằm ở khu vực nào dưới đây? 

A.

Viễn Đông 

B.

Trung Đông

C.

Nam Á 

D.

Trung Á

Đáp án và lời giải    

Câu 6

 “Ai Cập là tặng phẩm của dòng sông Nile” là nhận định của nhà sử học nào?

A.

Ciceron 

B.

Strabon 

C.

Herodotus

D.

Thucyditus 

Đáp án và lời giải    

Câu 7

 Chữ viết của người Ai Cập cổ đại còn được lưu lại nhiều nhất trong các văn bản thuộc lĩnh vực:

A.

 Pháp luật

B.

Xây dựng

C.

Tôn giáo

D.

Hành chính

Đáp án và lời giải    

Câu 8

"Những Vương triều nào của các Pharaon được mệnh danh là “thời kỳ Kim tự tháp”

A.

Vương triều II, III

B.

Vương triều III, IV

C.

Vương triều I,II 

D.

Vương triều IV, V 

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Người có công đâu tiên giải mã chữ viết của người Ai Cập cổ đại là ai? Nước nào?

A.

Gerapolon, Ai Cập

B.

Rawlinson, Anh 

C.

Champollion, Pháp

D.

Nhibur, Đan Mạch

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trong số các nhận định sau, nhận định nào đúng nhất đối với khái niệm văn minh?

A.

Dân tộc nào cũng có văn minh

B.

Văn minh là khái niệm thuộc về phương Tây

C.

Văn minh là dấu hiệu để phân biệt quốc gia này với quốc gia khác 

D.

Văn minh là lát cắt đồng đại của lịch sử 

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Nền văn minh nào sau đây sử dụng văn tự “thắt nút (quipus)”?

A.

 Aztec 

B.

Inca

C.

Maya 

D.

Tất cả sai

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Chữ viết Ai Cập cổ đại buổi ban đầu là dạng chữ: 

A.

Tượng thanh 

B.

Tượng hình 

C.

Biểu ý 

D.

Ghi âm

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Văn minh Arab xuất hiện vào thời kỳ: 

A.

Cổ đại

B.

Trung đại 

C.

Cận đại

D.

Hiện đại

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Đế chế Byzantium còn được gọi là:

A.

Đế quốc Đông La Mã 

B.

Đế quốc La Mã thần thánh 

C.

 Đế chế La Mã phương Tây

D.

Cả 3 câu đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 15

 Công trình nào sau đây không được xây dựng để tặng vợ? 

A.

Đền Loro Gionggrang

B.

Đền Taj Mahan

C.

Vườn treo Babilon 

D.

Cung A Phòng

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Trong buổi đầu ra đời, tư tưởng của Phật giáo là

A.

Vô thần

B.

 Đa thần giáo

C.

Duy tâm chủ quan

D.

Duy tâm khách quan

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Quốc gia cổ đại nào đã có công tính lịch chính xác như ngày nay (một năm có 365 ngày và ¼ ngày) 

A.

Lưỡng Hà

B.

 Maya

C.

Trung Quốc

D.

Inca

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Nhân công xây dựng Vạn lý trường thành chủ yếu là: 

A.

Nông dân và binh lính 

B.

Tù nhân và nông dân 

C.

Tù nhân và binh lính

D.

Binh lính và quân chư hầu

Đáp án và lời giải    

Câu 19

 Kim tự tháp của người Maya được xây dựng ở khu vực:

A.

Bắc Mỹ

B.

Trung Mỹ 

C.

Biển Caribe

D.

Nam Mỹ

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Bộ luật Hammurabi nổi tiếng là của quốc gia cổ đại nào? 

A.

Lưỡng Hà 

B.

Cổ Babilon

C.

Assyria

D.

Tân Babilon 

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Trong số các quốc gia cổ đại sau, quốc gia nào có công phát minh ra chữ số không?

A.

Ấn Độ

B.

La Mã 

C.

Ai cập

D.

Lưỡng Hà

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Quy mô Vạn Lý trường thành được hoàn thành ở triều đại nào? 

A.

Tần 

B.

Hán

C.

Minh

D.

Thanh

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Nhận định nào sau đây đúng nhất đối với khái niệm văn minh

A.

Văn minh là nét riêng thuộc về một khu vực

B.

Văn minh là nét riêng thuộc về một quốc gia

C.

Văn minh có tính siêu dân tộc

D.

Văn minh là nét riêng thuộc về một giai cấp

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Hệ thống số của người Maya được xây dựng theo hệ số nào? 

A.

20

B.

12

C.

10

D.

60

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Loro Gionggrang ở Indonesia là công trình kiến trúc: 

A.

 Phật giáo

B.

Thiên chúa giáo

C.

Hồi giáo 

D.

Hindu giáo

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Lính tháp canh cảnh giới tại Vạn lý trường thành thời phong kiến có thời gian phục vụ là:

A.

1 năm

B.

Hết đời người

C.

5 năm

D.

Hết thời gian nghĩa vụ

Đáp án và lời giải    

Câu 27

 Stupa Sanchi là bảo tháp có kiến trúc:

A.

Hình trụ đứng

B.

Hình tháp nhiều tầng

C.

Hình bát úp

D.

Hình kim tự tháp

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Phù điêu của công trình Borobudua ở Indonesia tả cảnh

A.

Trong sử thi Ramayana

B.

Thế giới nhà Phật 

C.

 Chiến tranh giữa các tiểu quốc

D.

Truyền thuyết “khuấy động biển sữa”

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Theo quan niệm của Hindu giáo, Liga là biểu tượng của: 

A.

Không của thần nào

B.

Thần Brahma

C.

Thần Siva 

D.

Thần Vishnu 

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Triều đại nào đã có công nối các Trường thành được xây dựng rời rạc thành Vạn lý trường thành liền một dải:

A.

Yên

B.

 Tề 

C.

Tần 

D.

Thanh

Đáp án và lời giải    

Câu 31

Phong hỏa đài được xây dựng trên Vạn lý trường thành có chức năng chủ yếu là:

A.

Kho lương thực

B.

Nơi đồn trú của quân đội

C.

Kho vũ khí 

D.

Điểm phát hiệu lệnh có kẻ địch 

Đáp án và lời giải    

Câu 32

Quốc gia cô đại nào đã phát minh ra hệ đếm lục thập phân (60)?

A.

Ai Cập

B.

Lưỡng Hà

C.

Trung Quốc

D.

Không quốc gia nào

Đáp án và lời giải    

Câu 33

 Stupa là công trình Phật giáo dùng để: 

A.

Đặt thánh tích của đức Phật

B.

Thờ tượng đức Phật

C.

Hành lễ hàng ngày của các tín đồ 

D.

Làm nơi ở tu hành suốt đời của các tín đồ

Đáp án và lời giải    

Câu 34

Luật “Mười hai bảng” của La Mã nhằm bảo vệ quyền lợi ai?

A.

Bình dân

B.

Chủ nô, giới quý tộc 

C.

Nông dân

D.

Nô lệ 

Đáp án và lời giải    

Câu 35

Đền Angkor Wat là ngôi đền thờ vị thần nào?

A.

Brahma

B.

Vishnu 

C.

Indra 

D.

Shiva

Đáp án và lời giải    

Câu 36

Tục thờ Thần - Vua và kiến trúc đền núi xuất hiện ở quốc gia nào? 

A.

Thái Lan

B.

Campuchia 

C.

Lào

D.

Indonesia

Đáp án và lời giải    

Câu 37

Nghệ thuật kiến trúc Gôtích khác nghệ thuật Rôman ở chỗ:

A.

Là lối kiến trúc mái vòm bán nguyệt

B.

Là lối kiến trúc nhỏ gọn

C.

Được coi là nghệ thuật kiến trúc đồng quê 

D.

Là lối kiến trúc các gân cung giao nhau

Đáp án và lời giải    

Câu 38

Nghệ thuật kiến trúc Gôtích có nguồn gốc từ quốc gia nào 

A.

Tây Ban Nha

B.

Anh

C.

Pháp 

D.

Đức

Đáp án và lời giải    

Câu 39

Đế chế Đông La Mã tồn tại trong khoảng thời gian nào sau đây?

A.

 395 – 1453

B.

330 – 1453 

C.

476 – 1492 

D.

476 – 1495 

Đáp án và lời giải    

Câu 40

Điều nào sau đây không đúng khi nói về trường đại học ở châu Âu thế kỷ XI 

A.

Kinh phí do quốc gia cung cấp

B.

Được tổ chức như những phường hội thợ thủ công

C.

Người học được cổ vũ tinh thần hoài nghi và chất vấn khi học 

D.

Ra đời một cách tự phát 

Đáp án và lời giải    

Câu 41

Vị vua nào ở Campuchia đã mở đầu cho thời kỳ Angkor?

A.

Jayavarman I 

B.

Jayavarman II

C.

Jayvarman IV

D.

Jayavarman VII

Đáp án và lời giải    

Câu 42

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tại Việt Nam là ?

A.

Bù vào những thiệt hai của công cuộc khai thác lần thứ nhất.

B.

Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh lần thứ nhất gây ra.

C.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - Xã hội ở Việt Nam

D.

Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Đáp án và lời giải    

Câu 43

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A.

Công nghiệp chế biến.

B.

Nông nghiệp và khai thác mỏ.

C.

Nông nghiệp và thương nghiệp.

D.

Giao thông vận tải

Đáp án và lời giải    

Câu 44

Vì sao tư bản Pháp lại chú trọng khai thác mỏ than ở Việt Nam?

A.

Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn.

B.

Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc

C.

Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 45

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế công nghiệp nặng ở Việt Nam?

A.

Cột chặt nền kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

B.

Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp sản xuất

C.

Biến Việt Nam thành căn cứ chính trị của Pháp

D.

Cả A và B đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 46

Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tránh thế giới thứ hai?

A.

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

B.

Năm 1957,Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

C.

Năm 1961, Liên Xô đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất

D.

Đến thập kỉ 60 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ

Đáp án và lời giải    

Câu 47

Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam ?

A.

Công nhân, Nông dân, Tư sản dân tộc.

B.

Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc

C.

Công nhân, Tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến

D.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến 

Đáp án và lời giải    

Câu 48

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

A.

Giai cấp nông dân

B.

Giai cấp công nhân

C.

Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D.

Giai cấp tư sản, dân tộc.

Đáp án và lời giải    

Câu 49

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A.

Có thái độ kiên định với Pháp

B.

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C.

Có tinh thân đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 50

Lực lượng nào hăng hái đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

A.

Công nhân 

B.

Nông dân

C.

Tiểu tư sản

D.

Tiểu tư sản dân tộc

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán