Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi tin học văn phòng cấp độ A (4)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 18/06/2014
20 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Để thực hiện việc lưu một tệp tin vào đĩa, bạn

A.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

B.

Nhấn tổ hợp phím Alt+Shift+S

C.

Nhấn tổ hợp phím Alt + S

D.

Cả 3 câu đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Muốn đóng một tệp tin trong Excel, bạn :

A.

Nhấn tổ hợp phím Alt+ESC

B.

Nhấn chọn menu File, Close

C.

Nhấn tổ hợp phím Alt + V

D.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Để bắt đầu thực hiện một phép tính trong Excel, ta dùng phép toán:

A.

/

B.

=

C.

&

D.

%

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Bốn loại toán học sử dụng trong Excel là:

A.

Số học, đại số, biểu đồ, so sánh

B.

Đại số, chuỗi, biểu đồ, tham chiếu

C.

Số học, chuỗi, so sánh, tham chiếu

D.

Số học, đại số, so sánh, tham chiếu

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Trong bảng tính Excel quá trình thực hiện việc chọn nhóm ô (nhóm hàng) không liên tiếp, bạn nhấn trái chuột và giữ phím

A.

Tổ hợp phím Alt+Shif

B.

Phím Ctrl

C.

Tổ hợp phím Ctrl+Alt

D.

Phím Shift

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Trong Excel muốn dùng hộp thoại Find để tìm kiếm ta:

A.

Nhấn phím Print Screen

B.

Nhấn tổ hợp phím Alt+Print Screen

C.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F

D.

Nhấn tổ hợp phím Shft +Print Screen

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Để tính trung bình cộng trên 3 ô A1, A2, A3 (không tính dữ liệu chuỗi hay rỗng):

A.

=(A1+A2+A3)/3

B.

=Sum(A1:A3)/3

C.

=Average(A1:A3)

D.

Ba câu trên đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập 1+2:

A.

3

B.

1+2

C.

Báo lỗi

D.

Tất cả các câu trên đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập =3+2:

A.

5

B.

3+2

C.

Báo lỗi

D.

Câu a, c đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Bạn đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọ

A.

Vào thực đơn Insert, chọn Rows

B.

Vào thực đơn Insert, chọn Cells

C.

Vào thực đơn Insert, chọn Columns

D.

Vào thực đơn Insert, chọn Object

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì?

A.

Theo chiều nằm ngang.

B.

Theo chiều thẳng đứng.

C.

Theo chiều nghiêng.

D.

Cả 3 kiểu trên

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Công thức nào dưới đây là đúng.

A.

SUM(A1);SUM(A7)

B.

SUM(A1):SUM(A7)

C.

SUM(A1-A7)

D.

SUM(A1:A7)

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây:

A.

Vào menu File, chọn Print

B.

Vào menu View, chọn Zoom

C.

Vào menu File, chọn Web Page Preview

D.

Vào menu File, chọn Print Preview

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Trong bảng tinh Excel, để lọc lữ liệu của một cột theo lựa chọn, ta chọn dòng tiêu đề và:

A.

Data / Fillter / AutoFillter

B.

Tool / Fillter / AutoFillter

C.

Format / Fillter / AutoFillter

D.

Insert / Fillter / AutoFillter.

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Các phát biểu nào sau đây đúng :

A.

Bảng tính Excell có 256 cột được đánh thứ tự A, B, C , …..AA, AB…

B.

Bảng tính Excell có 65.250 cột được đánh thứ tự 1, 2, 3 , …..65.249, 65.250

C.

Bảng tính Excell có 256 cột được đánh thứ tự 1 , 2, 3 , …..65.249, 65.250

D.

Bảng tính Excell có 256 cột được đánh thứ tự 1 , 2, 3 , …..65.249, 65.251

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán