Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi tin học văn phòng cấp độ A (5)

; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 18/06/2014
20 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Trong bảng tính Excell, tại ô B2 có công thức : = A1-5*$A2+$B$1. Khi sao chép công thức này tới ô D4thì công thức D4 sẽ là

A.

A1-5*$A2+$B$1

B.

C3-5*$A4+$B$1

C.

C3-5*$A2+$B$1

D.

A2-5*$A2+$B$1

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Để chọn khối ô là cả một dòng trong bảng tính, ta thực hiện như sau :

A.

Di chuyển con trỏ về đầu dòng và gõ tổ hợp phím CTRL+SHIFT+END

B.

Nhấn chuột trái vào chữ số tiêu đề dòng tương ứng

C.

Nhấn CTRL+A

D.

Nhấn ALT+END

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Tại ô A1 có chuỗi dữ liệu là "Nguyễn Văn" tại ô B1 có chuỗi dữ liệu là " Toàn". Để ô C1 cho kết quả là "Nguyễn VănToàn" thì ta phải nhập vào ô C1 công thức nào trong các công thức dưới đây :

A.

A1&B1

B.

=A1&B1

C.

="A1&B1"

D.

=A1+B1

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Các ô nằm trên dòng hoặc cột bị che dấu (hide) thì

A.

Không nhìn thấy trên màn hình

B.

Không có giá trị tham chiếu

C.

Không tồn tại trong bảng tính

D.

Các câu trên đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Công thức = And(4<5,"a"<>"b",16/2=8) cho kết quả là

A.

TRUE

B.

FALSE

C.

Báo lỗi vì công thức sai

D.

Các đáp án trên là sai

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Tại ô C3 có công thức : =B3/2.Điều gì sẽ xảy ra nếu ta xoá đi cột B:

A.

Kết quả ô C3 không thay đổi

B.

Xuất hiện mã lỗi #REF!

C.

Xuất hiện mã lỗi # VALUE!

D.

Xuất hiện mã lỗi # NAME?

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại "Đạt", ngược lại thì xếp loại " Không đạt". Theo bạn chọn phương án nào là đúng ?(Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)

A.

=if(G6<5,"Không đạt","Đạt")

B.

=if(G6<5,"Đạt","Không đạt")

C.

=(G6<5,"Không đạt","Đạt")

D.

=if(and(G6<5,"Không đạt","Đạt")

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Trong bảng tính Excel, để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tệp danh sách lớp, bạn chọn bảng dữ liệu đó và nhấn chuột trái chọn Format/Cells rồi chọn thẻ:

A.

Boder

B.

Font

C.

Patemrn

D.

Alignment

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Để chỉnh sửa dữ liệu trong một ô Excel ta thực hiện :

A.

Chọn ô và kích chuột vào nội dung tại thanh Fomula

B.

Kích đúp chuột vào ô cần sửa

C.

Chọn ô cần sửa và nhấn phím F2

D.

Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Sự khác nhau cơ bản khi gõ một dãy số và sau khi gõ một chuỗi ký tự là :

A.

Dãy số nằm bên trái ô, chuỗi ký tự nằm bên phải ô

B.

Dãy số nằm bên giữa ô, chuỗi ký tự nằm bên phải ô

C.

Dãy số nằm bên phải ô, chuỗi ký tự nằm bên trái ô

D.

Cả dãy số và chuỗi ký tự nằm bên phải ô

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Để in một bảng tính theo chiều nằm ngang hay thẳng đứng theo khổ giấy, bạn chọn thao tac :

A.

File/Web Page/pape, rồi chọn chiều in

B.

File/Page Setup/pape, rồi chọn chiều in

C.

Insert/Page preview/pape, rồi chọn chiều in

D.

Insert/Border And Shading/pape, rồi chọn chiều in

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng :

A.

Bảng tính có thể có đến 512 cột, các cột được đánh số thứ tự bằng các chữ cái A,B,C,…,AA,AB,AC,…

B.

Bảng tính có 256 cột. Các cột được đánh số thứ tự bằng các chữ cái A,B,C, …,AA,AB,AC,…

C.

Bảng tính có 24 cột và 512 dòng

D.

Bảng tính có 24 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng chữ cái A,B,C,… Z

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Sum(D3:D5)

A.

7

B.

9

C.

8

D.

12

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Max(D3:D5)

A.

7

B.

5

C.

8

D.

12

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = min(D3:D5)

A.

7

B.

5

C.

3

D.

12

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Average(D3:D5)

A.

4

B.

5

C.

3

D.

12

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Nếu ô D3 = 6,D4 =5,D5 =90. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Count(D3:D5)

A.

11

B.

95

C.

101

D.

3

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Để kết nối vào mạng Internet, chúng ta cần tối thiểu

A.

Một máy tính đã được cài hệ điều hành, hoạt động tốt.

B.

Các đáp án còn lại.

C.

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet (hay còn gọi là ISP) cung cấp dịch vụ Internet cho máy tính của bạn.

D.

Máy tính phải có ít nhất một cổng giao tiếp mạng như: Modem, Nic, Cable, ...

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Công việc nào sau đây bắt buộc máy tính của bạn phải nối mạng Internet:

A.

Vẽ một bức tranh dựa vào phần mềm Paint.

B.

Gửi một bức thư điện tử cho khách hàng.

C.

Tra cứu từ điển Anh Việt

D.

Soạn thảo một văn bản Tiếng Việt.

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Một công văn được Sở giáo dục và đào tạo gửi qua Website ngành. Hỏi bao lâu kề từ khi gửi, các đơn vị cơ sở nhận được công văn này

A.

Sau 1 giờ

B.

Sau 24 giờ

C.

Sau 1 tuần

D.

Ngay sau khi gửi

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán