Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi toán cơ bản về HÀM SỐ HỢP và TẬP GIÁ TRỊ CỦA HÀM SỐ

; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 23/06/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho hàm số :: y = f(n) với . Hàm số: y = f(n) thoả:   Kiểm tra xem kết quả nào sai:

 

A.

B.

C.

D.

f(5) = 3

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cho hàm số: y = f(x), ,luôn có f(x + y) = f(x) + f(y). Chọn trả lời đúng :

A.

f(0) = 2

B.

f(0) = 1

C.

f(0) = 0

D.

f(0) = -1

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho hàm số: y = f(x),   , luôn có f(x + y) = f(x) + f(y). Hàm số y = f(x) thuộc lại hàm số nào?

 

A.

Hàm chẵn

B.

Hàm lẻ

C.

Không chẵn, Không lẻ

D.

Hàm số tuần hoàn

Đáp án và lời giải    

Câu 4

CHo hàm số: y = f(x),  , f(x – 1) = x2 – 3x + 6. Vậy công thức y = f(x) là công  thức nào?

 

A.

f(x) = x2 + x – 4  

B.

f(x) = x2 - x + 4    

C.

f(x) = x2 + 2x – 4

D.

f(x) = x2 -2 x + 4

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Nếu y = f(x) = 2x – x2  thì f(1 – 3x) bằng biểu thức nào? Hãy chọn câu trả lời đúng

 

A.

1 – 3x2

B.

1 + 3x2

C.

1 – 9x2

D.

1 + 9x2

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho hàm số: y = f(x) = x3 – 4x2 + 6x – 3. Kết quả nào sai?

A.

f(2) = 1

B.

f(3) =  6          

C.

f(-2) = -39

D.

f(-3) = -82

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cho hàm số :  Kết quả nào sai?

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hàm số y = f(x) là một hàm đại số bậc hai. Nếu f(-1) = 16; f(1) = 8 và f(2) = 13  thì đó là hàm số nào?

 

A.

f(x) = 3x2 + 4x – 9

B.

f(x) = 3x2 - 4x + 9

C.

f(x) = 4x2 + 3x – 9

D.

f(x) = 4x2 - 3x + 9

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho y = f(x) là một hàm số tuỳ ý nào đấy xác địng trên R. Hàm số:  là một hàm số loại nào?

A.

Chẵn

B.

Lẻ

C.

Không chẵn, Không lẻ

D.

Chưa kết luận được

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Nếu  thì f(2 – 3x) là biểu thức nào?

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Cho hai hàm số y = f(x) = lnx và y = g(x) = ex. Hãy chọn hệ thức sai:

 

A.

f[g(x)] = x

B.

g[f(x)] = x

C.

f[f(x)] = ln(lnx)

D.

g[g(x)] = eex

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Cho hàm số y = f(x). Biết rằng với x > 0, nếu Công thức f(x)  bằng:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Cho hàm số y= f(x) có tập xác định  f(x) là biểu thức nào?

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Hàm số y = f(x) thoả mãn hệ thức  với  Đó là hàm số nào?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Cho hàm số :  Trong các biểu thức phân tích hàm f(x) thành tổng của hai phân thức tối giản sau đây, hãy chọn hệ thức đúng.

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Hàm số y = -x2 + 4x – 9  có tập giá trị là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Hàm số có tập giá trị là : 

A.

B.

[0; 1]

C.

D.

[0; 2]

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Hàm số : có tập giá trị là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Hàm số: y = ln(5x2 – 8x + 4) có tập giá trị là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Hàm số :  có tập giá trị là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Hàm số : có tập giá trị là : 

A.

[0; 1]

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Hàm số :  có tập giá trị là : 

A.

B.

[-1; 1]

C.

 [-2; 2)

D.

[0; 1]

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Hàm số y = 3x-1 + 3-x-1 có tập giá trị là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Hàm số y = 5cos2x – 12sin2x có tập giá trị là:

A.

[-12; 5]

B.

[-5; 12]

C.

[-13; 12]

D.

[-13; 13]

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Hàm số :  có tập giá trị : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Hàm số : trên đoạn [3; 6] có tập giá trị là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Hàm số :  có tập giá trị là : 

A.

[1; 3]

B.

[-3; 1]

C.

[-1; 3]

D.

[-3; -1]

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Trên đoạn  , hàm số y = 5cosx – cos5x có tập giá trị là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Hàm số y = x4 + (1 – x)4 có tập giá trị là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Hàm số y = (2sinx + cosx).(2cosx – sinx) có tập giá trị là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán