Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi toán cơ bản về TẬP XÁC ĐỊNH

; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 23/06/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cho hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

 [-2;-1) U (-1;1) U (1;3]

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Hàm số : có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-\(\infty\);5 ) U [\({55\over 34}\); +\(\infty\))

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hàm số:  có tập xác định là:

 

A.

B.

(1; 2)

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Hàm số :  có tập xác định :

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-1; 0]

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

(-3;-2] U [1;3)

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

(2; 4)

B.

C.

[2; 4]

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Hàm số :  có tập xác định là : 

 

A.

(0; 2] \ {1}

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Hàm số : có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

x > 0

B.

0 < x < 10

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(4; 8)

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-7; -3)        

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(1; 3)

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Hàm số :  có tập xác định : 

A.

(\(-\infty\);0 ) U (8;\(+\infty\))

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

[-1; 4]

B.

(- 4; 1]

C.

(- 4; -1]

D.

[1; 4]

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Giả sử hàm số : có tập xác định là D. Chọn kết luận sai:

 

A.

B.

C.

D.

Ba kết luận trên đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 29

D là tập xác định của h/s: . Kết luận nào sai?

A.

D = [-3; 4] \ (0; 2)

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Cho hàm số : có tập xác định D. Chọn kết quả sai:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán