Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi toán cơ bản về TẬP XÁC ĐỊNH và HÀM SỐ HỢP

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 23/06/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

 [-2;-1) U (-1;1) U (1;3]

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Hàm số : có tập xác định là D. Kết luận nào đúng:

A.

D= 

B.

C.

D = (-3; 1]

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Hàm số :  có tập xác định là D. Kết luận nào đúng:

A.

D = R \ [-1; 4)       

B.

C.

D = (3; 4]   

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Hàm số : có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

 

A.

D = [-1; 1]

B.

D = (1; 3)

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho hàm số : có tập xác địnhD. Kết luận nào sai?

 

A.

B.

C.

D =[1;5] \ {4}

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Hàm số : có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

 

A.

D = (0; 2)

B.

D = (0; 4)    

C.

D = (0; 8)    

D.

D = (0; 16)    

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Hàm số :  có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho hàm số :  có tập xác định D. Kết luận nào đúng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho hàm số : có tập xác định D. Chọn trả lời đúng:

 

A.

D = [1; 10)  

B.

D = [10; 100)        

C.

D = [100; 1000)    

D.

D = [1000; 10000)

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Một hàm y = f(x) bậc nhất có f(-1) = 2, f(2) = -3. Hàm số đó là:

A.

 y = -2x + 3

B.

C.

D.

y = 2x - 3 

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Cho h/s: y = f(x) = x3 – 6x2 + 11x – 6. Tìm kết quả sai:

 

A.

f(1) = 0

B.

f(2) = 0

C.

f(3) = 0

D.

f(-4) = -24

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Cho hàm số : . Xác định kết quả nào sai:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Cho h/s: y = f(x) = a + b.cx. Nếu biết f(0) = 15; f(2) = 30 và f(4) = 90 thì các số a, b, c bằng:

A.

a = 5; b = 2; c = 10

B.

a = 2; b = 5; c = 10

C.

a = 10; b = 2; c = 5

D.

a = 10; b = 5; c = 2

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Cho f(x) = 2x4 – 3x3 – 5x2 + 6x -10. Hàm số: có công thức là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Cho  f(x) = 4x3 – 3x2 + 2x + 1. Hàm số: có công thức là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Tìm kết luận sai:

A.

Hàm số : là hàm số chẵn

B.

Hàm số :  là hàm số lẻ : 

C.

Hàm số :  là hàm số lẻ

D.

Hàm số : là hàm số lẻ

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Cho hai hàm số :  . Tìm kết quả sai : 

A.

f[f(x)] = x

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Tìm kết luận sai:

A.

Hàm số : là hàm số lẻ

B.

Hàm số :  là hàm số lẻ

C.

 Hàm số: y = cos(x + 2) + cos(x – 2) là hàm số chẵn

 

D.

Hàm số :  là hàm số chẵn

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Cho hàm số: y = f(x). Biết f(x + 2) = x2 – 3x + 2 thì f(x) bằng:

 

A.

y = f(x) = x2 + 7x – 12

B.

y = f(x) = x2 - 7x – 12

C.

y = f(x) = x2 + 7x + 12   

D.

y = f(x) = x2 - 7x + 12    

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Cho hai h/s: y = f(x) = lnx; y = g(x) = ex. Tìm kết quả sai

A.

 f[g(x)] = x

B.

g[f(x)] = x

C.

f[f(x)] = ln(lnx)

D.

g[g(x)] = e2x

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Với x > 0, nếu thì f(x) bằng:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Với thì công thức đúng của f(x) là : 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Cho hàm số: y = ax2 + bx + c. Biểu thức: f(x + 3) – 3f(x + 2) + 3f(x + 1) có giá trị bằng:

 

A.

ax2 - bx – c

B.

ax2 + bx – c

C.

ax2 - bx + c 

D.

ax2 + bx + c

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Cho hàm số : .Hãy tìm hệ thức đúng:

 

A.

f(x + y) + f(x – y) = f(x) + f(y)

B.

f(x + y) + f(x – y) = f(x).f(y)

C.

f(x + y) + f(x – y) = 2f(x).f(y)

D.

f(x + y) + f(x – y) = 4f(x).f(y)

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Cho h/s: y = f(x). Hàm số này thoả mãn hệ thức: Công  thức đúng của h/s y = f(x) là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức: 2f(x) + 3(-x) = 3x + 2;. Hàm số f(x) có công thức:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Với x 0  và x 1, hàm số y= f(x) thoả mãn hệ thức: Hàm số y = f(x) là hàm số có công thức:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Cho hàm số : . Hãy tìm hệ thức sai : 

A.

B.

f[f(f(x))] = f(x)

C.

f(x + 1) = f(x) + 1

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức sau  (u – v).f(u + v) – (u + v).f(u – v) = 4uv(u2 – v2)  Hàm số có công thức:

 

A.

f(x) = -x3 + Cx

B.

f(x) = -x3 – Cx

C.

f(x) =   x3 + Cx     

D.

f(x) = x3  -  Cx

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức:với x 1 và x -2. Công thức của y = f(x) là:

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán