Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi toán cơ bản về TẬP XÁC ĐỊNH và HÀM SỐ HỢP

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 23/06/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

 [-2;-1) U (-1;1) U (1;3]

D.

Chi tiết

Câu 2

Hàm số : có tập xác định là D. Kết luận nào đúng:

A.

D= 

B.

C.

D = (-3; 1]

D.

Chi tiết

Câu 3

Hàm số :  có tập xác định là D. Kết luận nào đúng:

A.

D = R \ [-1; 4)       

B.

C.

D = (3; 4]   

D.

Chi tiết

Câu 4

Hàm số : có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

 

A.

D = [-1; 1]

B.

D = (1; 3)

C.

D.

Chi tiết

Câu 5

Cho hàm số : có tập xác địnhD. Kết luận nào sai?

 

A.

B.

C.

D =[1;5] \ {4}

D.

Chi tiết

Câu 6

Hàm số : có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

 

A.

D = (0; 2)

B.

D = (0; 4)    

C.

D = (0; 8)    

D.

D = (0; 16)    

Chi tiết

Câu 7

Hàm số :  có tập xác định D. Tìm kết luận đúng:

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 8

Cho hàm số :  có tập xác định D. Kết luận nào đúng:

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 9

Cho hàm số : có tập xác định D. Chọn trả lời đúng:

 

A.

D = [1; 10)  

B.

D = [10; 100)        

C.

D = [100; 1000)    

D.

D = [1000; 10000)

Chi tiết

Câu 10

Một hàm y = f(x) bậc nhất có f(-1) = 2, f(2) = -3. Hàm số đó là:

A.

 y = -2x + 3

B.

C.

D.

y = 2x - 3 

Chi tiết

Câu 11

Cho h/s: y = f(x) = x3 – 6x2 + 11x – 6. Tìm kết quả sai:

 

A.

f(1) = 0

B.

f(2) = 0

C.

f(3) = 0

D.

f(-4) = -24

Chi tiết

Câu 12

Cho hàm số : . Xác định kết quả nào sai:

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 13

Cho h/s: y = f(x) = a + b.cx. Nếu biết f(0) = 15; f(2) = 30 và f(4) = 90 thì các số a, b, c bằng:

A.

a = 5; b = 2; c = 10

B.

a = 2; b = 5; c = 10

C.

a = 10; b = 2; c = 5

D.

a = 10; b = 5; c = 2

Chi tiết

Câu 14

Cho f(x) = 2x4 – 3x3 – 5x2 + 6x -10. Hàm số: có công thức là : 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 15

Cho  f(x) = 4x3 – 3x2 + 2x + 1. Hàm số: có công thức là : 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 16

Tìm kết luận sai:

A.

Hàm số : là hàm số chẵn

B.

Hàm số :  là hàm số lẻ : 

C.

Hàm số :  là hàm số lẻ

D.

Hàm số : là hàm số lẻ

Chi tiết

Câu 17

Cho hai hàm số :  . Tìm kết quả sai : 

A.

f[f(x)] = x

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 18

Tìm kết luận sai:

A.

Hàm số : là hàm số lẻ

B.

Hàm số :  là hàm số lẻ

C.

 Hàm số: y = cos(x + 2) + cos(x – 2) là hàm số chẵn

 

D.

Hàm số :  là hàm số chẵn

Chi tiết

Câu 19

Cho hàm số: y = f(x). Biết f(x + 2) = x2 – 3x + 2 thì f(x) bằng:

 

A.

y = f(x) = x2 + 7x – 12

B.

y = f(x) = x2 - 7x – 12

C.

y = f(x) = x2 + 7x + 12   

D.

y = f(x) = x2 - 7x + 12    

Chi tiết

Câu 20

Cho hai h/s: y = f(x) = lnx; y = g(x) = ex. Tìm kết quả sai

A.

 f[g(x)] = x

B.

g[f(x)] = x

C.

f[f(x)] = ln(lnx)

D.

g[g(x)] = e2x

Chi tiết

Câu 21

Với x > 0, nếu thì f(x) bằng:

 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 22

Với thì công thức đúng của f(x) là : 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 23

Cho hàm số: y = ax2 + bx + c. Biểu thức: f(x + 3) – 3f(x + 2) + 3f(x + 1) có giá trị bằng:

 

A.

ax2 - bx – c

B.

ax2 + bx – c

C.

ax2 - bx + c 

D.

ax2 + bx + c

Chi tiết

Câu 24

Cho hàm số : .Hãy tìm hệ thức đúng:

 

A.

f(x + y) + f(x – y) = f(x) + f(y)

B.

f(x + y) + f(x – y) = f(x).f(y)

C.

f(x + y) + f(x – y) = 2f(x).f(y)

D.

f(x + y) + f(x – y) = 4f(x).f(y)

Chi tiết

Câu 25

Cho h/s: y = f(x). Hàm số này thoả mãn hệ thức: Công  thức đúng của h/s y = f(x) là:

 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 26

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức: 2f(x) + 3(-x) = 3x + 2;. Hàm số f(x) có công thức:

 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 27

Với x 0  và x 1, hàm số y= f(x) thoả mãn hệ thức: Hàm số y = f(x) là hàm số có công thức:

 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 28

Cho hàm số : . Hãy tìm hệ thức sai : 

A.

B.

f[f(f(x))] = f(x)

C.

f(x + 1) = f(x) + 1

D.

Chi tiết

Câu 29

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức sau  (u – v).f(u + v) – (u + v).f(u – v) = 4uv(u2 – v2)  Hàm số có công thức:

 

A.

f(x) = -x3 + Cx

B.

f(x) = -x3 – Cx

C.

f(x) =   x3 + Cx     

D.

f(x) = x3  -  Cx

Chi tiết

Câu 30

Hàm số: y = f(x) thoả mãn hệ thức:với x 1 và x -2. Công thức của y = f(x) là:

 

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam