Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi Toán Học (Hình Học) lớp 7 (Đề 1)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 27/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Dạng phát biểu khác của  “Tiên đề Ơ-CLít” là :

A.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó 

C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Chi tiết

Câu 2

Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó :

A.

B.

c cắt b

C.

c // b

D.

c trùng với b

Chi tiết

Câu 3

Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc MON bằng: 

A.

500

B.

550

C.

600

D.

650

Chi tiết

Câu 4

Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi :

A.

a và b cùng cắt c

B.

a  c và b c

C.

a cắt c và a c          

D.

a c và a cắt c

Chi tiết

Câu 5

Cho tam giác ABC.Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC ,thì 

A.

m chỉ cắt đường thẳng AB 

B.

m chỉ cắt đường thẳng AC

C.

m cắt cả hai đường thẳng AB và AC

D.

Cả A, B, C đều đúng

Chi tiết

Câu 6

Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB ,thì:

A.

m cắt cạnh AC

B.

m // AC

C.

mAC

D.

Cả A,B,Cđều dúng

Chi tiết

Câu 7

Cho hình vẽ , biết :

d  MQ, d NP và  MQP=110o.

 Số đo x của góc  NPQ bằng : 

A.

600

B.

700

C.

800

D.

900

Chi tiết

Câu 8

Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều gì sau đây không thể xảy ra:

A.

Các cặp góc đồng vị bằng nhau     

B.

Các cặp góc so le ngoài không bằng nhau

C.

Các cặp góc so le ngoài bằng nhau

D.

Các cặp góc trong cùng phía bù nhau 

Chi tiết

Câu 9

Cho hình vẽ .

Biết EFP= 50 0  . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi 

A.

SEM= 50 0

B.

MEF= 130 0

C.

NEF= 50 0

D.

Cả A, B,C đều  đúng

Chi tiết

Câu 10

Cho  tam giác ABC . Ta có  : 

A.

A + B +C  = 180 0

B.

A + B +C = 108 0

C.

A + B +C < 180 0

D.

A + B +C > 180 0

Chi tiết

Câu 11

Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có : 

A.

M+ K > 90

B.

M+ K = 900

C.

M+ K < 90

D.

M+ K = 108

Chi tiết

Câu 12

Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Khi đó: 

A.

ACx > A

B.

ACx > B

C.

ACx < A+B

D.

Cả A,B,C đều đúng

Chi tiết

Câu 13

Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có :

A.

A = B + C

B.

B + C = 90o

C.

Hai góc B và C phụ nhau  

D.

Cả A,B,C đều đúng

Chi tiết

Câu 14

Cho hai tam giác MNP và DEF .có MN = DE; MP = DF , NP = EF , M = D , N = E, P = F . Ta có : 

A.

∆ MNP =  ∆ DEF

B.

∆ MPN =  ∆ EDF 

C.

∆ NPM =  ∆ DFE 

D.

Cả A,B,C đều đúng 

Chi tiết

Câu 15

Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF  trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF là :

A.

14cm

B.

15cm

C.

16cm

D.

17cm

Chi tiết

Câu 16

Cho  ∆ ABC =  ∆ DEF có B = 700 , C = 50, EF = 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là : 

A.

D= 500 , BC = 3cm

B.

D = 600 , BC = 3cm

C.

D = 700 , BC = 3cm

D.

D = 800 , BC = 3cm

Chi tiết

Câu 17

Trường hợp bằng nhau cạnh -cạnh -cạnh của hai tam giác là :

A. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
C. Cả hai câu A, B đều đúng D. Cả hai câu A, B đều sai

Chi tiết

Câu 18

Cho hai tam giác HIK và DEF có HI = DE , HK = DF , IK = EF . Khi đó

A.

∆ HKI =  ∆ DEF

B.

∆ HIK =  ∆ DEF

C.

∆ KIH =  ∆ EDF

D.

Cả A, B,C đều đúng

Chi tiết

Câu 19

Cho hình vẽ  Các tam giác bằng nhau theo trường hợp c- c-c  là :

A.

∆ ABC =  ∆ ABD

B.

∆ ACE = ∆ ADE

C.

∆ BCE =  ∆ BDE

D.

Cả  A,B,C đều đúng 

Chi tiết

Câu 20

Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC .Khi đó :

A.

∆ ABM =  ∆  ACM ( c- c -c )

B.

MAB = MAC

C.

AM là phân giác của góc BAC

D.

Cả A,B,C đều đúng

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam