Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi Toán Học (Hình Học) lớp 7 (Đề 1)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 27/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Dạng phát biểu khác của  “Tiên đề Ơ-CLít” là :

A.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó 

C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó :

A.

B.

c cắt b

C.

c // b

D.

c trùng với b

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc MON bằng: 

A.

500

B.

550

C.

600

D.

650

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi :

A.

a và b cùng cắt c

B.

a  c và b c

C.

a cắt c và a c          

D.

a c và a cắt c

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho tam giác ABC.Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC ,thì 

A.

m chỉ cắt đường thẳng AB 

B.

m chỉ cắt đường thẳng AC

C.

m cắt cả hai đường thẳng AB và AC

D.

Cả A, B, C đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB ,thì:

A.

m cắt cạnh AC

B.

m // AC

C.

mAC

D.

Cả A,B,Cđều dúng

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cho hình vẽ , biết :

d  MQ, d NP và  MQP=110o.

 Số đo x của góc  NPQ bằng : 

A.

600

B.

700

C.

800

D.

900

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều gì sau đây không thể xảy ra:

A.

Các cặp góc đồng vị bằng nhau     

B.

Các cặp góc so le ngoài không bằng nhau

C.

Các cặp góc so le ngoài bằng nhau

D.

Các cặp góc trong cùng phía bù nhau 

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho hình vẽ .

Biết EFP= 50 0  . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi 

A.

SEM= 50 0

B.

MEF= 130 0

C.

NEF= 50 0

D.

Cả A, B,C đều  đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho  tam giác ABC . Ta có  : 

A.

A + B +C  = 180 0

B.

A + B +C = 108 0

C.

A + B +C < 180 0

D.

A + B +C > 180 0

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có : 

A.

M+ K > 90

B.

M+ K = 900

C.

M+ K < 90

D.

M+ K = 108

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Khi đó: 

A.

ACx > A

B.

ACx > B

C.

ACx > A+B

D.

Cả A,B,C đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có :

A.

A = B + C

B.

B + C = 90o

C.

Hai góc B và C phụ nhau  

D.

Cả A,B,C đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Cho hai tam giác MNP và DEF .có MN = DE; MP = DF , NP = EF , M = D , N = E, P = F . Ta có : 

A.

∆ MNP =  ∆ DEF

B.

∆ MPN =  ∆ EDF 

C.

∆ NPM =  ∆ DFE 

D.

Cả A,B,C đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF  trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF là :

A.

14cm

B.

15cm

C.

16cm

D.

17cm

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Cho  ∆ ABC =  ∆ DEF có B = 700 , C = 50, EF = 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là : 

A.

D= 500 , BC = 3cm

B.

D = 600 , BC = 3cm

C.

D = 700 , BC = 3cm

D.

D = 800 , BC = 3cm

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Trường hợp bằng nhau cạnh -cạnh -cạnh của hai tam giác là :

A. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
C. Cả hai câu A, B đều đúng D. Cả hai câu A, B đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Cho hai tam giác HIK và DEF có HI = DE , HK = DF , IK = EF . Khi đó

A.

∆ HKI =  ∆ DEF

B.

∆ HIK =  ∆ DEF

C.

∆ KIH =  ∆ EDF

D.

Cả A, B,C đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Cho hình vẽ  Các tam giác bằng nhau theo trường hợp c- c-c  là :

A.

∆ ABC =  ∆ ABD

B.

∆ ACE = ∆ ADE

C.

∆ BCE =  ∆ BDE

D.

Cả  A,B,C đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC .Khi đó :

A.

∆ ABM =  ∆  ACM ( c- c -c )

B.

MAB = MAC

C.

AM là phân giác của góc BAC

D.

Cả A,B,C đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán