Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi Toán Học tổng hợp lớp 7 (Đề 3)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 27/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Biểu thức đại số biểu thị . Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là:

A.

x + y . x - y

B.

( x  + y ) ( x - y ) 

C.

( x +y ) x - y 

D.

x + y ( x - y )

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a , đáy nhỏ là b, đường cao là h như sau : 

A.

( a + b ) h

B.

( a - b ) h

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a , đáy nhỏ là b, đường cao là h như sau : 

A.

30x + 5y 

B.

30x +( 30 + 5 )y

C.

30( x + y ) + 35y

D.

30x + 35 ( x + y )

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Số lượng học sinh nữ của các lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây :

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng trên là  : 

A.

Số lớp trong một trườngTHCS

B.

Số lượng học sinh nữ trong mỗi lớp 

C.

Số lớp và số học sinh nữ của mỗi lớp 

D.

Cả A , B , C đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Số lượng học sinh nữ của các lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây :

Tần số lớp có 18 học sinh nữ ở bảng 2 là :           

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải    

Câu 6

 

Số nào sau đây khong phải là số hữu tỉ

A.

1,435…….

B.

C.

3,(4)

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cách viét nào sau đây là không đúng

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho 20n  :  5n = 4  thì  :

A.

n = 0

B.

n = 1

C.

n = 2

D.

n = 3

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Số 224  viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là: 

A.

8

B.

98

C.

68

D.

Một đáp số khác

Đáp án và lời giải    

Câu 10

( 0,125) 4 . 84  = 

A.

1000

B.

100

C.

10

D.

1

Đáp án và lời giải    

Câu 11

So sánh hai số 0,53 và 0,( 53) 

A.

0,53 =  0,( 53)

B.

0,53 < 0,( 53)

C.

0,53 > 0,( 53) 

D.

Hai câu B và C sai

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Kết quả làm tròn  số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là

A.

0, 712

B.

0, 713 

C.

710

D.

0, 700

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Làm tròn số 674 đến hàng chục là : 

A.

680 

B.

670 

C.

770

D.

780

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Thực hiện phép tính  13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A.

0,50

B.

0,48 

C.

0,49 

D.

0, 47 

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Cho biết 1 inh sơ = 2,54 cm .Vậy Ti vi loại 17 inh sơ , thì đường chéo màn hình khoảng 

A.

51cm

B.

36 cm 

C.

45 cm 

D.

43 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ  k của y đối với x là

A.

3

B.

75

C.

1/3 

D.

10

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị của y là 

A.

-10 

B.

- 2,5 

C.

-3

D.

-7

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? 

A.

76

B.

78        

C.

72

D.

74

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3  . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam . Thanh thứ nhất nặng : 

A.

266gam

B.

322gam

C.

232gam

D.

626gam

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ;  c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng: 

A.

8 : 12 : 15 : 13

B.

16 : 24 : 32 : 35

C.

4 : 12 : 6 : 7

D.

16 : 24 : 30 : 35

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán