Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Bình Giang

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A.

Inđônêxia

B.

Trung Quốc

C.

Ấn Độ

D.

Việt Nam

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A.

Ti-lắc

B.

Gan-đi

C.

A-sơ-ka

D.

Cả a, b, c.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

A.

Cách mạng tư sản Hà Lan.

B.

Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ

C.

Cách mạng tư sản Pháp.

D.

Cách mạng tư sản Anh.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Sự ra đời của các tổ chức độc quyền đã đánh dấu bước chuyển biến:

A.

Từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền.

B.

Từ chủ nghĩa tư bản nguyên thủy sang chủ nghĩa tư bản hiện đại.

C.

Từ chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

D.

Từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn cơ bản nhất làm bùng nổ các phong trào giải phóng dân tộc là:

A.

Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc.

B.

Mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân các nước thuộc địa.

C.

Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động.

D.

Tất cả các mâu thuẫn trên.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Sau cách mạng tháng 9 năm 1870, nước Pháp thành lập nền cộng hồ:

A.

Thứ nhất.

B.

Thứ hai.

C.

Thứ ba.

D.

Thứ tư

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là:

A.

Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B.

Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

C.

Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D.

Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới là:

A.

Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

B.

Bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

C.

Bỏ trốn tập thể khi bị đàn áp.

D.

Tất cả các hình thức trên.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Mác khẳng định vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản là:

A.

Giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất.

B.

Giai cấp đào huyệt chơn chủ nghĩa tư bản.

C.

Giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi mọi sự áp bức bóc lột.

D.

Giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Đảng Quốc đại được thành lập vào năm 1885 là chính đảng của giai cấp:

A.

Giai cấp vô sản Ấn Độ.

B.

Giai cấp tư sản Ấn Độ.

C.

Đảng của tầng lớp quý tộc mới ở Ấn Độ.

D.

Giai cấp phong kiến ở Ấn Độ.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán