Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Hoàng Mai

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 24/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì ?

A.

“Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”

B.

“Thà hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ"

C.

“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”

D.

Câu B và C đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?

A.

Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta

B.

Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu

C.

Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố

D.

Câu A và C đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Bước 1 của kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?

A.

Miền Bắc

B.

Miền Nam

C.

Cả hai miền Nam –Bắc

D.

Tây Bắc

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ?

A.

Chiến dịch biên giới thu đông 1950

B.

Chiến d ịch biên giới Đông Xuân 1953-1954

C.

Chiến dịch Hòa Bình ,Tây Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B.

Chiến dịch biên giới thu-đông 1950

C.

Chiến Dịch Hòa Bình 1951-1952

D.

Chiến dich Tây Bắc 1952

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp dành thắng lợi trên mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau ?

A.

Chiến dịch Trung Du

B.

Chiến dịch Dường số 18

C.

Chiến dịch Hòa Bình

D.

Chiến dich Tây Bắc

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Trong các sự kiện chính trị sau đây,sự kiện nào có tính chất quyết định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên ?

A.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)

B.

Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt (3/1951)

C.

Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)

D.

Tất cả các sự kiện trên

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951) là gì ?

A.

Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn

B.

Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp Mĩ

C.

Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách mạng thế giới

D.

Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Tướng nào của Pháp chủ chương mở cuộc hành quân với quy mô lớn đánh lên Việt Bắc vào năm 1947?

A.

Đácgiăngliơ

B.

Bôlaéc

C.

Rơve

D.

đờ lát đơ tát xi nhi

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Liên xô trở thành thành trì của cách mạng thế giới trong thời gian nào

A.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1970

B.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1980

C.

Từ năm 1945 dến những năm 1990

D.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1991

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán