Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Kim Thành

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A.

Nguyễn Lộ Trạch

B.

Nguyễn Trường Tộ

C.

Nguyễn Quyền

D.

Cả a, b, c.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A.

Trương Quyền

B.

Nguyễn Trung Trực

C.

Trương Định

D.

Cả a, b, c. 

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng 1905- 1907 ở Nga:

A.

Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) khiến cho mâu thuẫn xã hội càng thêm sâu sắc.

B.

Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời.

C.

Chế độ Nga hoàng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân chủ đời sống nhân dân, công nhân cực khổ.

D.

Tất cả các nguyên nhân trên.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ:

A.

Nông dân mất ruộng đi làm thuê.

B.

Thợ thủ công phá sản. 

C.

Nô lệ bị bắt trong chiến tranh hoặc buôn bán.

D.

Câu A và B đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ hai là:

A.

Ngày 14 -6 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Luân Đôn (Anh).

B.

Ngày 14 -7 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).

C.

Ngày 14 -8- 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).

D.

Ngày 14-9 - 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Bộc-lin (Đức).

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Mục đích của quốc tế thứ nhất là:

A.

Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chóng lại tư tưởng lệch lạc trong xã hội.

B.

Nhằm truyền bá học thuyết của Mác và Ăng – ghen.

C.

Nhằm truyền bá học thuyết của Mác, chống lại tư tưởng tư sản

D.

Nhằm truyền bá học thuyết của Mác, Ăng - ghen chóng lại tư tưởng lệch lạc trong nộ bộ.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Vai trò to lớn của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân là:

A.

Đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng trái với lập trường của giai cấp công nhân

B.

Lên án các cuộc chiến tranh thuộc địa.

C.

Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.

D.

Đòi thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ nhất là:

A.

Ngày 29 - 8 -1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn (Anh).

B.

Ngày 20 - 9 -1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Pa-ri (Pháp).

C.

Ngày 28 -9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn (Anh).

D.

Ngày 28- 9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Bộc-lin (Đức).

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Những mâu thuẫn nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh là:

A.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý địa chủ.

B.

Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới

D.

Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cuộc Cách mạng tư sản nổ ra đầu tiên trên thế giới là:

A.

Cách mạng tư sản Anh.

B.

Cách mạng tư sản Pháp.

C.

Cách mạng tư sản Đức.

D.

Cách mạng tư sản Hà Lan.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán