Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lý Thường Kiệt

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 24/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam ?

A.

Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống

B.

Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam

C.

Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê ,máy chém khắp miền Nam

D.

Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ” 

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Đầu năm 1955 ,khi đã đứng được ở Miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào ?

A.

“tố cộng “,”diệt cộng “ trên toàn miền Nam

B.

“đả thực “,”bài phong “,”diệt công “trên toàn miền Nam

C.

“tiêu diệt công sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam

D.

“thà bắn lầm còn hơn bỏ sót “trên toàn miền Nam

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Trong kế hoạch 5 năm lần thử nhất(1961-1965) ,Đảng ta đã có chủ chương gì?

A.

Lấy nông nghiệp làm trung tâm

B.

Lấy công nghệp làm trung tâm

C.

Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm

D.

Lấy thương nghiệp làm trọng tâm

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc là gì ?

A.

Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến

B.

Giải phóng toàn bộ nông dân khỏi ách áp bức ,bóc lột của địa chủ phong

C.

Đưa nông dan lên địa vị làm chủ nông thôn

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Ngô Đình Diệm được Mĩ đưa lên làm thủ tướng ở miền Nam vào thời gian nào?

A.

Ngày 10-7-1954

B.

Ngày 10-8-1954

C.

Ngày 7-7-1954

D.

Ngày 7-10-1954

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc , Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh mạng nào?

A.

Cách mạng ruộng đất

B.

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

C.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa

D.

Cách mạng xanh trong nông nghiệp

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Ngày 14-5-1956 , chính phủ Pháp gủi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề gì ?

A.

Quân viễn chinh Pháp ở miền Nam đã rút hết về nước

B.

Quân viễn chinh Pháp ở miền Bắc đã rút hết về nước

C.

Quân viễn chinh Pháp ở Hà Nội đã rút hết về nước

D.

Quân viễn chinh Pháp ở Hải Phòng đã rút hết về nước

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam

A.

Quân Pháp rút khỏi Hà Nội

B.

Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng

C.

Quân Pháp rút khỏi Cát Bà

D.

Miền Bắc hoàn toàn giải phóng

Đáp án và lời giải    

Câu 9

“Chín năm làm mụt Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng” Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?

A.

Chế Lan Viên

B.

Huy Cận

C.

Tố Hữu

D.

Tế Hanh

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “một mốc lịch sử bằng vàng “ Dĩ là câu nói của ai ?

A.

Võ Nguyên Giáp

B.

Hồ Chí Minh

C.

Phạm Văn Đồng

D.

Trường Trinh

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán