Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Nam Sách

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A.

Có thái độ kiên định với Pháp

B.

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C.

Có tinh thân đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A.

Nông dân

B.

Công nhân

C.

Tiểu tư sản

D.

Địa chủ phong kiến

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A.

Inđônêxia

B.

Trung Quốc

C.

Ấn Độ

D.

Việt Nam

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A.

Ti-lắc

B.

Gan-đi

C.

A-sơ-ka

D.

Cả a, b, c.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A.

Nguyễn Lộ Trạch

B.

Nguyễn Trường Tộ

C.

Nguyễn Quyền

D.

Cả a, b, c.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A.

Trương Quyền

B.

Nguyễn Trung Trực

C.

Trương Định

D.

Cả a, b, c. 

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

Công nhân

B.

Nông dân

C.

Tiểu tư sản

D.

Tư sản dân tộc

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán