Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Thanh Miện

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 24/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A.

Giai cấp nông dân

B.

Giai cấp công nhân

C.

Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D.

Giai cấp tư sản, dân tộc

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Hình thức độc quyền cao và phổ biến ở Mĩ là:

A.

Các-ten.

B.

Xanh-đi-ca.

C.

Cơn-xooc-xi-om.

D.

Tơ-rơt.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Lãnh đạo Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh là giai cấp:

A.

Tư sản.

B.

Tư sản liên minh với quý tộc mới.

C.

Tư sản liên minh với chủ nô.

D.

Tư sản liên minh với nông dân.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng được thực hiện vào:

A.

Tháng 2 năm 1921.

B.

Tháng 2 năm 1922.

C.

Tháng 3 năm 1921.

D.

Tháng 3 năm 1922.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Lê-nin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết vào ngày:

A.

Ngày 7 tháng 10 năm 1917.

B.

Ngày 7 tháng 11 năm 1917.

C.

Ngày 17 tháng 10 năm 1917.

D.

Ngày 17 tháng 11 năm 1917.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là:

A.

Năm 1903. ở Luân Đôn (Anh).

B.

Năm 1905. ở Mát-xcơ-va (Liên Xô).

C.

Năm 1907. ở Pê-tộc-bua (Nga).

D.

Năm 1903. ở Pa-ri (Pháp).

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Tính chất của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là:

A.

Cách mạng vô sản.

B.

Cách mạng dân chủ tư sản.

C.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D.

Cách mạng vô sản kiểu mới.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Những mâu thuẫn nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh là:

A.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý địa chủ.

B.

Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.

D.

Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện vào thời gian nào?

A.

Tháng 9/1918

B.

Tháng 10/1918

C.

Tháng 11/1918

D.

Tháng 12/1918

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Hậu quả của cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đối với kinh tế - xã hội các nước tư sản?

A.

Tàn phá nặng nề nền kinh tế

B.

Hàng chục triệu người thất nghiệp

C.

Nông dân mất ruộng đất, sống nghèo túng

D.

Cả A, B, C

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán