Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 5. The Media THCS Minh Khai

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Are there any good ..........................on television tonight?

A.

performance

B.

screens

C.

 showings

D.

programs

Đáp án và lời giải    

Câu 2

You hardly watch foreign films, ...............?

A.

 aren't you

B.

don't you

C.

are you

D.

do you

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Some of the patients were screaming and shout at the nurse.

A.

Some of

B.

the nurse

C.

patients

D.

 shout

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

1. But I guess he can' always rent somecan he?

 

A.

I guess

B.

 can he

C.

rent some

D.

But

Đáp án và lời giải    

Câu 5

The boss doesn't allow us ...............personal phone calls in the office.

A.

having made

B.

to have make

C.

making

D.

to make

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

documentary

B.

communicate

C.

 disadvantage

D.

 exploration

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Sam always remembers................. in the garage so that the driveway is free for other cars.

A.

 to park

B.

 parking

C.

to be parked

D.

being parked

Đáp án và lời giải    

Câu 8

I remember ..................him somewhere but I can't tell where it was.

A.

to be seeing

B.

 to be seen

C.

 to see

D.

seeing

Đáp án và lời giải    

Câu 9

You've never been in Italy, ........................?

A.

have never you

B.

haven't never you

C.

have you

D.

 haven't you

Đáp án và lời giải    

Câu 10

There won't be any trouble for you, .................?

A.

will there

B.

 will they

C.

will it

D.

 won't they

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán