Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 5. The Media THCS Minh Khai

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Are there any good ..........................on television tonight?

A.

performance

B.

screens

C.

 showings

D.

programs

Câu 2

You hardly watch foreign films, ...............?

A.

 aren't you

B.

don't you

C.

are you

D.

do you

Câu 3

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Some of the patients were screaming and shout at the nurse.

A.

Some of

B.

the nurse

C.

patients

D.

 shout

Câu 4

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

1. But I guess he can' always rent somecan he?

 

A.

I guess

B.

 can he

C.

rent some

D.

But

Câu 5

The boss doesn't allow us ...............personal phone calls in the office.

A.

having made

B.

to have make

C.

making

D.

to make

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

documentary

B.

communicate

C.

 disadvantage

D.

 exploration

Câu 7

Sam always remembers................. in the garage so that the driveway is free for other cars.

A.

 to park

B.

 parking

C.

to be parked

D.

being parked

Câu 8

I remember ..................him somewhere but I can't tell where it was.

A.

to be seeing

B.

 to be seen

C.

 to see

D.

seeing

Câu 9

You've never been in Italy, ........................?

A.

have never you

B.

haven't never you

C.

have you

D.

 haven't you

Câu 10

There won't be any trouble for you, .................?

A.

will there

B.

 will they

C.

will it

D.

 won't they

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán