Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 6. The environment THCS Hà Huy Tập

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

protection

B.

treasurer

C.

 pollution

D.

prohibit

Đáp án và lời giải    

Câu 2

The floor was covered..................a sheet of plastic.

A.

for

B.

of

C.

 to

D.

with

Đáp án và lời giải    

Câu 3

 The exercise..................an opportunity for different departments to work
together.

A.

provides

B.

provided that

C.

providing that

D.

provide

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 achievement

B.

secondhand

C.

advantage

D.

refreshment

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn từ có trọng âm chính nhấn được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 intermediate

B.

environment

C.

limitation

D.

unpolluted

Đáp án và lời giải    

Câu 6

The hotel provides a playroom............... children.

A.

with

B.

of

C.

for

D.

on

Đáp án và lời giải    

Câu 7

 A constructed badly car can cause iniury or even death to its passengers.

A.

to

B.

cause iniury

C.

constructed badly car

D.

its

Đáp án và lời giải    

Câu 8

An alarming number of…………….have been filed against him.

A.

complaint

B.

complaints

C.

complains

D.

complain

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

recycle

B.

smell

C.

fence

D.

pesticide

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

conservation

B.

 flow

C.

 ocean

D.

 post

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán