Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Hóa Học Lớp 11 trường Thpt Tam Đảo

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 20/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm A: cho từ từ từng giọt HCl cho đến dư vào dung dịch Na2CO3 và khuấy đều. Thí nghiệm B: cho từ từ từng giọt Na2CO3 cho đến dư vào dung dịch HCl và khuấy đều. Kết luận rút ra là:

A.

Cả hai thí nghiệm đều không có khí.

B.

Cả hai thí nghiệm đều có khí bay ra ngay từ ban đầu.

C.

Thí nghiệm A lúc đầu chưa có khí sau đó có khí, thí nghiệm B có khí ngay lập tức

D.

Thí nghiệm A không có khí bay ra, thí nghiệm B có khí bay ra ngay lập tức

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chỉ ra mệnh đề nào không đúng:

A.

Phot pho tạo được nhiều oxit hơn nitơ

B.

Ở điều kiện thường , photpho hoạt động hơn nitơ

C.

Photpho trắng hoạt động hơn photpho đỏ

D.

axit photphoric là một axit trung bình

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A.

Khí cacbonic

B.

khí cacbon monooxit    

C.

Khí clo

D.

khí hidroclorua

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan vào nước?

A.

ZnSO4

B.

HClO

C.

KOH

D.

C2H5OH

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chất thuộc loại hợp chất hữu cơ là:

A.

CO2

B.

CH4

C.

CO

D.

Na2CO3

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Tổng số hệ số cân bằng của phản ứng Mg + HNO3  →   Mg(NO3)2 + N2 +H2O là:

A.

29

B.

25

C.

28

D.

32

Đáp án và lời giải    

Câu 7

A là một hợp chất hữu cơ chứa 4 nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N lần lượt là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. Công thức đơn giản nhất của A là:

A.

C8H5N2O4

B.

C3H7NO3

C.

C6H5NO2

D.

C9H19N3O6

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Cho phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A.

2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl

B.

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

C.

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

D.

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Dung dịch KOH 0,1M có pH là:

A.

pH = 2

B.

pH = 1

C.

pH = 12

D.

pH = 13

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Phần trăm theo khối lượng của mỗi chất lần lượt là:

A.

74% và 26%

B.

16% và 84%

C.

84% và 16%

D.

26% và 74%

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán