Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Sinh học lớp 9 trường THCS Gia Thụy

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

ARN được tổng hợp như thế nào?

A.

Tùy giai đoạn lúc mạch này làm khuôn, lúc mạch kia làm khuôn

B.

Theo NTBS trên 2 mạch của gen

C.

Theo NTBS chỉ trên một mạch của gen

D.

mARN được tổng hợp từ trong nhân, tARN, rARN được tổng hợp từ các gen ngoài nhân

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Khi cho hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản, trội lặn hoàn toàn thì F2 có tỷ lệ phân ly kiểu hình là:

A.

1:1

B.

9:3:3:1

C.

3:1

D.

1:2:1

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì tỷ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai thứ hai (F2) là:

A.

12,5%

B.

75%

C.

50%

D.

25%

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Đặc điểm của gống thuần chủng là:

A.

Có khả năng sinh sản mạnh

B.

Dễ gieo trồng

C.

Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm

D.

Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh do:

A.

Đột biến gen lặn trên NST giới tính

B.

Đột biến gen trội trên NST giới tính

C.

Đột biến gen lặn trên NST thường

D.

Đột biến gen trội trên NST thường

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Bệnh di truyền ở người là bệnh do:

A.

Đột biến gen và đột biến NST

B.

Biến dị tổ hợp

C.

Thường biến

D.

Tất cả đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Thường biến là

A.

Sự biến đổi xảy ra trên NST

B.

Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN

C.

Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền

D.

Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng

A.

AAbb

B.

AABB

C.

aaBB

D.

Cả a, b và c

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Phương pháp được xem là độc đáo của Menđen trong nghiên cứu di truyền là:

A.

Tự thụ phấn

B.

Phương pháp phân tích giống lai

C.

Thực hiện giao phấn

D.

Thực hiện các phép lai giống nhau

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Bản chất của sự thụ tinh là:

A.

Sự tạo thành hợp tử

B.

Sự kết hợp 1 giao tử đực với 1 giao tử cái

C.

Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực và cái

D.

Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán