Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Sinh Học lớp 9 trường THCS Thạch Bàn

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến miễn phí.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Đơn phân cấu tạo của ADN là:

A.

Protein   

B.

Axit amin

C.

Riboxom

D.

Nucleotit.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Kết quả của quá trình nguyên phân là:

A.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội

B.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu.

C.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con giống nhau và khác tế bào mẹ ban đầu.

D.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể mẹ giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Một phân tử ADN mẹ nhân đôi một số lần đã tạo ra các phân tử ADN con có tổng số mạch đơn từ các nucleotit tự do của môi trường nội bào là 14 mạch đơn. Số lần nhân đôi của phân tử ADN mẹ là:

A.

8

B.

3

C.

4

D.

7

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Sơ đồ nào đúng về mối quan hệ giữa gen và tính trạng?

A.

Gen à mARN à protein à tính trạng

B.

Gen à protein  à mARNà tính trạng

C.

mARN à proteinà Gen  à tính trạng

D.

protein à Gen à  mARNà tính trạng

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình là 3:3:1:1? Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra

A.

Aabb x aaBb        

B.

AaBb x Aabb

C.

AaBb x aabb

D.

AaBb x AaBb.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Protein thực hiện chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

A.

Cấu trúc bậc 1

B.

Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

C.

Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

D.

Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Ruồi giấm có 2n=8 NST. Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

A.

32

B.

16

C.

4

D.

8

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Qua giảm phân, mỗi noãn bào bậc I tạo ra bao nhiêu trứng?

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn câu trả lời đúng nhất. ADN được tổng hợp theo.

A.

Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung.

B.

Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.

C.

Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

D.

Nguyên tắc bổ sung.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Ba khâu của kỹ thuật gen lần lượt tiến hành theo trình tự sau:

A.

Tách ADN, tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp và tế bào nhận.

B.

Chuyển ADN vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp, tách ADN.

C.

Tách ADN, chuyển ADN vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp

D.

Tạo ADN tái tổ hợp, tách ADN, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán