Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Sinh Học trường Thpt Nguyễn Trãi

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Vì sao lá có màu lục?

A.

Do lá chứa diệp lục        

B.

Do lá chứa sắc tố  carôtennôit

C.

Do lá chứa sắc tố màu xanh tím

D.

Do lá chứa sắc tố màu xanh tím

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Diệp lục có màu lục vì: 

A.

sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu lục

B.

sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu lục

C.

sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu xanh tím

D.

sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu xanh tím

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối  của quang hợp là gì?

A.

NADPH, O2

B.

ATP, NADPH

C.

ATP, NADPH và O2

D.

ATP và CO2

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6  ở cây mía là:

A.

Quang phân li nước 

B.

Chu trình CanVin

C.

Pha sáng.

D.

Pha tối

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM

A.

Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá

B.

Chất nhận CO2 đầu tiên ribulozơ- 1,5 diP

C.

Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG

D.

Có 2 loại lực lạp

Đáp án và lời giải    

Câu 6

O2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào?

A.

Quang phân li nước

B.

Phân giải ATP

C.

ôxi hóa glucôzơ

D.

Khử CO2

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Sự giống nhau về bản chất giữa con đường CAM và con đường C4 là:

A.

sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA, axits malic

B.

chất nhận CO2 là PEP

C.

gồm chu trình C4 và chu trình CanVin

D.

Cả 3 phương án trên

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là:

A.

về không gian và thời gian      

B.

về bản chất

C.

về sản phẩm ổn định đầu tiên

D.

Về chất nhận CO2

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là: 

A.

150C  -> 250C

B.

350C -> 450C

C.

450C -> 550C    

D.

250C -> 350C

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Các chất hữu cơ trong cây chủ yếu được tạo nên từ

A.

H2O

B.

CO2

C.

Các chất khoáng

D.

Nitơ

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán