Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn toán lớp 3 Trường Sầm sơn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, …

A.

23 456

B.

2 000

C.

2 333

D.

21 345

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 5 là:

A.

410

B.

500

C.

104

D.

320

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho hình vẽ:

Đỉnh A là đỉnh chung của bao nhiêu hình tam giác?

A.

4 hình

B.

3 hình

C.

2 hình

D.

6 hình

Đáp án và lời giải    

Câu 4

100 g + 48 g - 40 g = ?

A.

108 g

B.

140 g

C.

188 g

D.

148 g

Đáp án và lời giải    

Câu 5

5 m 6 cm = .................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A.

506

B.

5006

C.

56

D.

560

Đáp án và lời giải    

Câu 6

. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

A.

5 hình tam giác, 10 hình tứ giác

B.

10 hình tam giác, 10 hình tứ giác

C.

10 hình tam giác, 5 hình tứ giác

D.

5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Mẹ chia 15 cái kẹo cho 2 anh em, em được nhiều hơn anh 3 cái. Hỏi em được bao nhiêu cái kẹo?

A.

8 cái

B.

7 cái

C.

10 cái

D.

9 cái

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Thay các giá trị của a và b để được kết quả so sánh đúng: 45a37 > 458b9. a = ?; b = ?

A.

a = 8; b = 3

B.

a = 7; b = 1

C.

a = 8; b = 6

D.

a = 8; b = 9

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?

A.

13 đoạn thẳng

B.

7 đoạn thẳng.

C.

9 đoạn thẳng.

D.

10 đoạn thẳng.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A.

XI

B.

XII

C.

VVII

D.

IIX

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

A.

12 đoạn thẳng

B.

15 đoạn thẳng

C.

6 đoạn thẳng D.

D.

18 đoạn thẳng

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Một hình vuông có chu vi là 20 cm. Diện tích hình vuông đó là:

A.

35 cm2

B.

25 cm2

C.

20 cm2

D.

30 cm2

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán