Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới môn Địa lý lớp 12 trường THPT Cẩm Lý

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 21/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện :

A.

Sự phân bố cây trồng cho phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

B.

Sự thay đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện sinh thái nông nghiệp. 

C.

Sự khai thác có hiệu quả hơn nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta

D.

Cơ cấu cây trồng đang được đa dạng hoá cho phù hợp với nhu cầu thị trường. 

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Đây không phải là tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của nước ta

A.

Tạo điều kiện cho hoạt động nông nghiệp thực hiện suốt năm

B.

Làm cho nông nghiệp nước ta song hành tồn tại hai nền nông nghiệp

C.

Cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng

D.

Làm tăng tính chất bấp bênh vốn có của nền nông nghiệp

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Kinh tế nông thôn hiện nay dựa chủ yếu vào :

A.

Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp.

B.

Hoạt động công nghiệp.

C.

Hoạt động dịch vụ.

D.

Hoạt động công nghiệp và dịch vụ.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất trong kinh tế nông thôn nước ta hiện nay là : 

A.

Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.

B.

Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.

C.

Kinh tế hộ gia đình.

D.

Kinh tế trang trại. 

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng hoá là :

A.

Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.

B.

Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.

C.

Kinh tế hộ gia đình.

D.

Kinh tế trang trại.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Đây là biểu hiện rõ nhất của việc chuyển đổi tư duy từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta hiện nay :

A.

Nông nghiệp ngày càng được cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá.

B.

Các vùng chuyên canh cây công nghiệp đã gắn với các cơ sở công nghiệp chế biến

C.

Từ phong trào “Cánh đồng 5 tấn” trước đây chuyển sang phong trào “Cánh đồng 10 triệu” hiện nay

D.

Mô hình kinh tế trang trại đang được khuyến khích phát triển. 

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Vùng cực Nam Trung Bộ chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể hiện: 

A.

Sự chuyển đổi mùa vụ từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng lên miền núi.

B.

 Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

C.

 Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

D.

Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là :

A.

Tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp.

B.

Thiên tai làm cho nông nghiệp vốn đã bấp bênh càng thêm bấp bênh.

C.

Mỗi vùng có thế mạnh riêng làm cho nông nghiệp mang tính sản xuất nhỏ.

D.

Mùa vụ có sự phân hoá đa dạng theo sự phân hoá của khí hậu. 

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Đây là tác động của việc đa dạng hoá kinh tế ở nông thôn.

A.

Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

B.

Khắc phục tính mùa vụ trong sử dụng lao động. 

C.

Đáp ứng tốt hơn những điều kiện của thị trường.

D.

Tất cả các tác động trên. 

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở :

A.

Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

B.

Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp khác nhau giữa các vùng. 

C.

Tính chất bấp bênh của nền nông nghiệp nhiệt đới.

D.

Sự đa dạng của sản phẩm nông nghiệp nước ta.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán