Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 10. Recycling Môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thịnh Liệt

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lai.

A.

cure

B.

lecture

C.

picture

D.

furniture

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Water is a chemical compound that is consisted of oxygen and hydrogen.

A.

chemical compound

B.

that

C.

is consisted

D.

Water

Đáp án và lời giải    

Câu 3

We are relieved if you, have recovered from your illness.

A.

recovered

B.

from

C.

if

D.

are relieved

Đáp án và lời giải    

Câu 4

A milk bottle can be…………….thirty times.

A.

recycled

B.

filled up

C.

repeated

D.

reused

Đáp án và lời giải    

Câu 5

I'd like to cook these noodles, but it's……………. the directions on the package.

A.

difficult for reading

B.

difficult to read

C.

difficulty to reading

D.

difficulty to read

Đáp án và lời giải    

Câu 6

There are only a few students. The class...................

A.

may canceled

B.

may be canceled

C.

may be canceling

D.

may cancel

Đáp án và lời giải    

Câu 7

He is working hardly to get a good education now because he hopes to get a good job later.

A.

hardly

B.

he hopes

C.

good education

D.

a good job

Đáp án và lời giải    

Câu 8

The....................is melted until becomes a liquid.

A.

Get together

B.

mixture

C.

fixture

D.

combination

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

cheap

B.

teach

C.

moustache

D.

church

Đáp án và lời giải    

Câu 10

In the USA, millions of old car tires are………………..every year.

A.

Thrown away

B.

Throwing out

C.

Throw out

D.

Threw away

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán