Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 13. Festival môn tiếng anh trường THCS Trung Phụng

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến miễn phí.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

This street………………It’s more convenient for us to travel now.

A.

had been widened

B.

had widened

C.

 is widened

D.

has been widened

Đáp án và lời giải    

Câu 2

 I didn’t have many fun at the party. It was boring.

A.

didn’t

B.

boring

C.

many

D.

at

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Maria said to Bob, “ I wrote you a note”. Maria told Bob that ………………….a note 

A.

she has written him

B.

she would write him

C.

she had written him

D.

she wrote him

Đáp án và lời giải    

Câu 4

 I said to David, “ ........................ to prepare for the exam”.

A.

I would your help

B.

 I needed your help

C.

I need your help

D.

I had needed his help

Đáp án và lời giải    

Câu 5

The …………………in the poem was a fat cheerful man.

A.

character

B.

individual

C.

people

D.

person

Đáp án và lời giải    

Câu 6

 The flight was overbooking, so I had to fly on another airline.

A.

had to

B.

overbooking

C.

on

D.

The flight

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Everyone liked the poem, it became……………….in the USA.

A.

readable

B.

enjoyable

C.

popular

D.

famous

Đáp án và lời giải    

Câu 8

 A strange man looked at me and said, “ I’m sure I’ve met you before”.

The man told me that………………….before.
 

A.

he was sure he has met me

B.

he is sure he had met me

C.

he is sure he has met me

D.

he was sure he had met me

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Several people almost get kill when the fireworks explored over them.

A.

kill

B.

fireworks

C.

over them

D.

Several

Đáp án và lời giải    

Câu 10

In 1823, the patron saint of children, saint Nicholas………………in a poem.

A.

 got up

B.

 turned on

C.

 appeared

D.

 came up

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán