Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 2. Making Arrangements

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

We can send and receive telex by using a/an............................ .

A.

answering machine

B.

 hand phone

C.

telephone

D.

fax machine

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Why are you taking all that bread with you?..............................the chickens? 

A.

Will you feed

B.

Are you going to feed

C.

Do you feed

D.

Would you feed

Đáp án và lời giải    

Câu 3

We do almost all our corresponding...........................e-mail.

A.

with

B.

on

C.

in

D.

by

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Are you doing anything tonight? Let's play some ............................ of chess.

A.

 rounds

B.

games

C.

matches

D.

things

Đáp án và lời giải    

Câu 5

By 1877 the first telephone was on commercial use.

A.

 on

B.

the first

C.

By

D.

use

Đáp án và lời giải    

Câu 6

 ............................. is he going to the bank?

A.

 What

B.

Whose

C.

Where

D.

 Why

Đáp án và lời giải    

Câu 7

.........................another cup of coffee? -, No, thank you.

A.

Do you have

B.

 Are you going to have

C.

Will you have

D.

Have you

Đáp án và lời giải    

Câu 8

He .........................me every Sunday.

A.

phones

B.

phoned

C.

 is going to phone

D.

all are correct

Đáp án và lời giải    

Câu 9

 The address is.............................. the top of the letter.

A.

over

B.

in

C.

above

D.

at

Đáp án và lời giải    

Câu 10

A/an........................... is very useful. You can make a phone call whenever and wherever you want.

A.

address book

B.

public telephone

C.

fax machine

D.

mobile phone

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán