Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút vai trò của nguyên tố khoáng và dinh dưỡng Nito Môn Sinh Học lớp 11 trường Thpt Nguyễn Hành Sơn

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 18/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Nguyên tố ni tơ có trong thành phần của

A.

Prôteein và Axitnulêic

B.

Lipit

C.

Saccarit

D.

Phốt 

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cây hấp thụ nitơ ở dạng:

A.

N2+, NO-3

B.

N2+, NH3+

C.

NH+4, NO-3

D.

NH4-, NO+3

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Vai trò sinh lí của ni tơ gồm :

A.

Vai trò cấu trúc, vai trò điều tiết.

B.

Vai trò cấu trúc

C.

Vai trò điều tiết

D.

Tất cả đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Quá trình khử nitơrát là: 

A.

quá trình chuyển hóa NO3-  thành NH4+

B.

quá trình chuyển hóa NO3-  thành NO2-

C.

quá trình chuyển hóa  NH4+ thành NO2-

D.

quá trình chuyển hóa  NO2-  thành NO3-

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật gồm mấy con đường?

A.

Gồm 2 con đường – A min hóa, chuyển vị A min

B.

Gồm 3 con đường – A min hóa, chuyển vị A min, hình thành A mít

C.

Gồm 1 con đường – A min hóa

D.

tất cả đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho cây là:

A.

Ni tơ trong không khí    

B.

Ni tơ trong đất

C.

Ni tơ trong nước

D.

Cả A và B

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục

A.

Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy

B.

Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác

C.

Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang

D.

Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?

A.

Diệp lục a

B.

Diệp lục b

C.

Diệp lục a. b

D.

Diệp lục a, b và carôtenôit

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

A.

Có cuống lá

B.

Có diện tích bề mặt lớn

C.

Phiến lá mỏng

D.

Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp:

A.

Màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng

B.

Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp

C.

Chất nềnstrôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp

D.

Cả 3 phương án trên

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán