Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm chuyên đề các giới sinh vật môn Sinh Học lớp 10 Trường Thpt Nguyễn Hiền

; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 18/10/2016
20 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới 

A.

Giới khởi sinh và giới nguyên sinh 

B.

Giới động vật và giới thực vật 

C.

Giới nguyên sinh  và giới động vật 

D.

Giới thực vật và giới khởi sinh

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?

A.

Giới nguyên sinh

B.

Giới thực vật 

C.

Giới khởi sinh

D.

Giới động vật

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :

A.

Chưa có cấu tạo tế bào

B.

Tế bào cơ thể có nhân sơ 

C.

Là những có thể có cấu tạo đa bào

D.

Cả a,b,c đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào  khác hẳn với các giới còn lại ?

A.

Giới nấm     

B.

Giới động vật 

C.

Giới thực vật

D.

Giới khởi sinh

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là :

A.

Cơ thể đều có cấu tạo đa bào 

B.

Tế bào cơ thể đều có nhân sơ

C.

Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào

D.

Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:

A.

Đều có lối sống tự dưỡng       

B.

Đều sống cố định 

C.

Đều có lối sống hoại sinh

D.

Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào 

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?

A.

Động vật nguyên sinh    

B.

Vi khuẩn

C.

Virut

D.

Cả a, b,c đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:

A.

Thực vật, nấm, động vật 

B.

Nguyên sinh, khởi sinh, động vật 

C.

Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh 

D.

Nấm, khởi sinh, thực vật

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:

A.

1,5 triệu

B.

2,5 triệu

C.

3,5 triệu 

D.

4,5 triệu 

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là:

A.

Họ 

B.

Bộ 

C.

Lớp

D.

Loài

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :

A.

Loài 

B.

Ngành

C.

Giới

D.

Chi

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:

A.

Có cấu tạo cơ thể đa bào 

B.

Có phương thức sống dị dưỡng

C.

Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn

D.

Cả a, b, c đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Phát biểu nào sau đây đúng với nấm?

A.

Là những sinh vật đa bào

B.

Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn 

C.

Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh

D.

Cả a, b, c đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :

A.

Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp

B.

Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng 

C.

Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào

D.

Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở :

A.

Thực vật, nấm     

B.

Động vật, tảo

C.

Thực vật, tảo

D.

Động vật, nấm

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán