Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở động vật môn Sinh Học lớp 11 trường Thpt Phạm Phú Thứ

; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 18/10/2016
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Sinh trưởng của động vật là hiện tượng:

A.

tăng kích thước và khối lượng cơ thể

B.

đẻ con

C.

phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể   

D.

phân hoá tế bào

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

A.

sinh trưởng 

B.

phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể   

C.

Phân hoá tế bào

D.

tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn:   

A.

phôi 

B.

phôi và hậu phôi

C.

hậu phôi

D.

Phôi thai và sau khi sinh

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Quá trình  phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn:     

A.

phôi

B.

phôi và hậu phôi

C.

hậu phôi               

D.

Phôi thai và sau khi sinh

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn

D.

tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Sự phát triển của ong, muỗi là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn        

D.

tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Sự phát triển của ếch, nhái là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn        

D.

tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Sự phát triển của tôm, ve sầu là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn

D.

tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Sự phát triển của cào cào, cua  là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn

D.

tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi ở động vật đẻ trứng theo sơ đồ nào sau đây

A.

Hợp tử → mô và các cơ quan →  phôi

B.

Phôi   → hợp tử  → mô và các cơ quan

C.

Phôi  → mô và các cơ quan  → hợp tử

D.

Hợp tử  → phôi → mô và các cơ quan  

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:

A.

Bướm  → trứng →  sâu →  nhộng  →  bướm

B.

Bướm   → sâu  → trứng → nhộng → bướm

C.

Bướm   → nhộng → sâu  → trứng → bướm

D.

Bướm  →  nhộng →  trứng →  sâu →  bướm

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển không qua biến thái

A.

Cánh cam, bọ rùa

B.

cá chép, khỉ

C.

Bọ ngựa, cào cào

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn

A.

Cánh cam, bọ rùa

B.

cá chép, khỉ

C.

Bọ ngựa, cào cào

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn

A.

Cánh cam, bọ rùa

B.

cá chép, khỉ

C.

Bọ ngựa, cào cào  

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Hooc môn sinh trưởng (GH) do:

A.

tuyến yên tiết ra   

B.

tuyến giáp tiết ra

C.

tinh hoàn tiết ra    

D.

buồng trứng tiết ra

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán