Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm giới động vật môn Sinh Học Lớp 10 trường Thpt Thái Phiên

; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 18/10/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât ?

A.

Cơ thể đa bào phức tạp 

B.

Tế bào có nhân chuẩn 

C.

Có khả năng di chuyển tích cực trong môi trường

D.

Phản ứng chậm trước môi trường

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật ?

A.

Tế bào có chứa chất xenlucôzơ

B.

Không tự tổng hợp được chất hữu cơ 

C.

Có các mô phát triển 

D.

Có khả năng cảm ứng trước môi trường 

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật .

A.

Khả năng tự di chuyển

B.

Tế bào có thành bằng chất xen lucôzơ

C.

Khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ 

D.

Cả a,b,c đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ? 

A.

Tự dưỡng 

B.

Luôn hoại sinh                                 

C.

Dị dưỡng

D.

Luôn ký sinh 

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật ?

A.

Có cơ quan dinh dưỡng 

B.

Có cơ quan sinh sản

C.

Có cơ quan gắn chặt cơ thể vào môi trường sống 

D.

Có cơ quan thần kinh 

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?

A.

Phát sinh sớm nhất trên trái đất 

B.

Cơ thể đa bào có nhân sơ 

C.

Gồm những sinh vật dị dưỡng

D.

Chi phân bố ở môi trường cạn 

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây ?

A.

Trùng roi nguyên thuỷ

B.

Tảo đa bào 

C.

Vi khuẩn 

D.

Nấm

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các ngành còn lại ?

A.

Ruột khoang

B.

Thân mềm 

C.

Giun tròn  

D.

Chân khớp 

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là : 

A.

Bò cạp 

B.

Châu chấu 

C.

Sứa biến 

D.

Tôm sông 

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là:

A.

Thân mềm  

B.

Có xương sống  

C.

Chân khớp 

D.

Giun dẹp 

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là:

A.

Giun đũa 

B.

Đĩa  phiến 

C.

Giun đất

D.

Giun  kim 

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?

A.

Ruột khoang 

B.

Da gai  

C.

Thân mềm 

D.

Chân khớp

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm

A.

Là ngành động vật tiến hoá nhất 

B.

Chỉ  phân bố ở môi trường nước 

C.

Cơ thể không phân đốt 

D.

Cơ thể luôn có vỏ kitin bao bọc 

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?

A.

Chân khớp 

B.

Dãy sống 

C.

Ruột khoang

D.

Giun dẹp 

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là :

A.

Lưỡng cư

B.

Sâu bọ

C.

Bò sát 

D.

Thú 

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Động vật dưới đây có cơ thể không đối xứng  hai bên là 

A.

Hải  quỳ

B.

Bò cạp  

C.

Ếch đồng  

D.

Cua biển 

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Cấu trúc nào sau đây được xem là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt giữa động vật có xương sống với động vật thuộc các ngành không có xương sống ?

A.

Vỏ kitin của cơ thể                                 

B.

Vỏ đá vôi 

C.

Hệ thần kinh 

D.

Cột sống

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Động vật có vai trò nào sau đây?

A.

Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái 

B.

Làm tăng lượng ô xy của không khí 

C.

Cung cấp thực phẩm cho con người 

D.

Cả a, b và c đều đúng 

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Phát biểu nào sau đây sau khi nói về vai trò của động vật ?

A.

Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái 

B.

Nhiều loài cung cấp thực phẩm cho con người 

C.

Nhiều loài có thể là tác nhân truyền bệnh cho con người 

D.

Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng 

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán