Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học Lớp 11 trường Thpt Quang Hà

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 20/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến miễn phí.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một dung dịch chứa các ion sau Fe2+, Mg2+, H+, K+, Cl-, Ba2+. Muấn tách được nhiều ion ra khỏi dung dịch nhất mà không đưa thêm ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch đó tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch nào sau ?

A.

K2SO3

B.

Na2CO3

C.

K2SO4

D.

Ba(OH)2

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

A.

Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-

B.

Na+, Ca2+, NO3-, Fe3+, Cl-

C.

Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+.

D.

NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Trong các dung dịch có cùng nồng độ sau, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất

A.

K2S

B.

H2SO4

C.

NaOH

D.

(NH4)3PO4

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Nhóm chất nào sau đây đều bị thủy phân trong nước ?

A.

Na3PO4, Ba(NO3)2, FeCl3, KCl

B.

AlCl3, (NH4)3PO4, K2SO3, CH3COOK

C.

K2S, KHS, K2SO4, KHSO3

D.

Mg(NO3)2, BaCl2, K2HPO4, NaNO3

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Theo định nghĩa mới về axit bazơ của Bronstet trong các ion Na+, NH4+, CO32ֿ, S2ֿ, HSO4ֿ  HCO32- Clֿ . Số ion là axit là

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho các cặp chất sau Na2CO2 và BaCl2 (I); (NH4)2CO3  và Ba(NO3)2 (II); Ba(HCO3)2 và K2CO3  (III); BaCl2 và MgCO3 (IV). Những cặp chất khi phản ứng với nhau có cùng phương trình ion thu gọn là

A.

(II), (III), (IV).

B.

(I), (III), (IV).

C.

(I), (II), (III)

D.

(I), (II), (IV)

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005 M

A.

10

B.

4

C.

2

D.

12

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Sắp xếp các dung dịch sau : H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) ( có cùng nồng độ mol) theo thứ tự độ pH tăng dần 

A.

(1) < (2) < (3) < (4)

B.

(1) < (3) < (2) < (4)

C.

(4) < (3) < (2) < (1)

D.

(2) < (3) < (4) < (1)

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây ?

A.

H2SO4, H2CO3

B.

Ba(OH)2, H2SO4

C.

Ba(OH)2, NH4OH.

D.

H2SO4, NH4OH 

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lít khí H2 ( đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là

A.

7,549g

B.

7,594g

C.

7,495g

D.

7,945g

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán