Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học lớp 11 trường Thpt Tam Đảo 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 20/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Những ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch:

A.

Mg2+, SO42-, Cl-, Ba2+

B.

SO42-, Ba2+, Fe2+, Al3+

C.

Cl-, NO3-, Ba2+, Fe2+

D.

NO3-,OH-  Ba2+, Fe3+

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Thành phần chính của cát là:

A.

Si

B.

Na2SiO3

C.

H2SiO3

D.

SiO2

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung ở nhiệt độ cao, sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là

A.

Cu, FeO, Al2O3, MgO

B.

Cu, Fe, Zn, Mg

C.

Cu, Fe, Al2O3, MgO

D.

Cu, Fe, Al, MgO

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Một dung dịch chứa các ion sau Fe2+, Mg2+, H+, K+, Cl-, Ba2+. Muốn tách được nhiều ion ra khỏi dung dịch nhất mà không đưa thêm ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch đó tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch nào sau đây?

A.

K2SO3

B.

Na2CO3

C.

Ba(OH)2

D.

K2SO4

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa muối :

A.

NaHCO3

B.

Na2CO3

C.

NaHCO3 và Na2CO3

D.

Không xác định được

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3 (các thể tích khí đo ở đktc) Giá trị của m là:

A.

4,86

B.

1,62

C.

7,02

D.

9,72

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng:

A.

SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2

B.

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

C.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

D.

SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Dung dịch H3PO4 (không kể các thành phần của nước) chứa những thành phần nào sau đây

A.

H+; HPO42-; PO43-; H3PO4

B.

H+; PO43- ; H3PO4

C.

H+; H2PO4-; PO43-; H3PO4

D.

H+; H2PO4- ; HPO42- ; PO43-; H3PO4.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam chất hữu cơ A, rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 4,08 gam. Biết rằng số mol CO2 gấp 0,75 lần số mol của nước. Biết A có 1 nguyên tử oxi trong phân tử. CTPT của A là:

A.

C4H10O

B.

C3H8O

C.

C3H6O

D.

CH2O

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho dung dịch X gồm HNO3 và HCl có pH = 1. Trộn V ml dung dịch Ba(OH)2 0,025M với 100 ml dung dịch X thu được dung dịch Y có pH = 2. Giá trị V là:

A.

150

B.

175

C.

250

D.

125

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán