Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng số 1

; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 20/07/2016
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

A.

Table\Heading Row repeat

B.

Table\Sort

C.

Table\Formular

D.

Cả ba đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?

A.

Ctrl - A

B.

Ctrl - L

C.

Ctrl - K

D.

A,C sai

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:

A.

Text effects

B.

Charater spacing

C.

Cả ba đều sai

D.

Font

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

A.

Format\Font style

B.

Insert\Font

C.

Font\Style

D.

Format/Font

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

A.

Tools\Spelling and Grammar

B.

Tools\Option

C.

Tools\Count

D.

Có hai câu đúng trong 3 câu

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:

A.

Insert\Text box

B.

Insert\File

C.

Insert\Symbol

D.

Insert\Picture

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

A.

Edit\Go to

B.

Edit\Replace

C.

Edit\Find

D.

A.b đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case

A.

Title Case

B.

Lower Case

C.

Sentence Case

D.

Upper Case

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

A.

Table\Formular

B.

Table\Sort

C.

Table\Meger Cells

D.

Table\Split Cells

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

A.

Format\Tab

B.

Format\bullet and numbe

C.

 Format\direction

D.

Format\paragraph

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh:

A.

Format\border and shading

B.

Format\Header and Footer

C.

Format\Change Case

D.

Format\Drop cap

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?

A.

Ctrl-2

B.

 Ctrl-0

C.

Ctrl-1

D.

a, b đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:

A.

Table and border

B.

Standard

C.

 Drawing

D.

Formatting

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:

A.

File\close

B.

File\exit

C.

File\Print preview

D.

 Có hai câu đúng trong ba câu

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Chèn một cột bên phải cột được chọn:

A.

Table\Insert\Row below

B.

 Table\Insert\Row above

C.

Table\Insert\Columns to right

D.

Table\Insert\Columns to lef

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:

A.

Edit\Copy-Edit\Paste

B.

Edit\Cut-Edit\Paste

C.

Cả hai đều đúng

D.

Cả hai đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh

A.

View\Header

B.

View\ Header and Footer

C.

View\Footer

D.

Cả ba đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 18

 Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?

A.

Table\Insert\Cells

B.

 Table\Insert\Row

C.

Table\Insert\Column

D.

Table\Insert\ Table

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:

A.

 Insert\Page number

B.

 Insert\Date and Time

C.

 Insert\Break

D.

Không có câu nào đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Để mở một file sẵn có trên đĩa trong chương trình Word ta dùng lệnh và tổ hợp phím nào?

A.

File\Open & ctrl-N

B.

File\Open & ctrl-O

C.

File\Open & ctrl-M

D.

Fiel\Open & ctrl-H

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán