Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng số 3

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 21/07/2016
20 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Muốn phục hồi một đoạn văn bản đã bị xoá, ta sử dụng:

A.

Edit\undo

B.

Edit\cut

C.

 Edit\copy

D.

Edit\redo

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Trong Ms-Word muốn chèn ký tự đặt biệt vào văn bản ta sử dụng lệnh nào?

A.

Insert\Filed

B.

Insert\Frame

C.

Insert\Picture

D.

Insert\Symbol

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn bộ văn bản:

A.

Edit\Find

B.

Edit\Sellect all

C.

Edit\Replace

D.

Edit\Repeat

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Bộ nhớ nào sau đây khi tắt điện dữ liệu trong đó sẽ không bị mất đi:

A.

Ram

B.

 CD-Rom

C.

 Rom

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn bộ văn bản ta sử dụng lệnh hoặc phím nào sau đây?

A.

Edit\Select all

B.

Ctrl-A

C.

Cả hai đều đúng

D.

 Cả hai đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn bản từ tiếng việt sang tiếng anh?

A.

Alt-V

B.

Alt-F

C.

Alt-E

D.

Alt-Z

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Thiết bị nào sau đây không phải dùng để đưa dữ liệu ra:

A.

Chuột

B.

Máy in

C.

Loa

D.

Màn hình

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Máy tính không thể làm việc nếu :

A.

Không cóđĩa mềm trong đĩa

B.

Không có chương trình cài đặt trong máy

C.

Không có cd-rom

D.

Không có người ngồi trước màn hình

Đáp án và lời giải    

Câu 9

 Muốn xoá kí tự đứng trước con trỏ ta dùng:

A.

End

B.

Backspace

C.

Delete

D.

Insert

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Trong hệ điều hành thư mục được gọi là

A.

Folder

B.

File

C.

Shortcut

D.

Cả ba đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Trong word muốn sao chép một đối tượng ta sử dụng phím tắt:

A.

Ctrl-X

B.

Ctrl-V

C.

Ctrl-C

D.

Ctrl-E

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Phím tắt đóng một cửa sổ trong windown là:

A.

 Ctrl-Alt-Isn

B.

F1

C.

Alt-F4

D.

Esc

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Đường dẫn đầy đủ bao gồm

A.

Cả ba đều sai

B.

Ổ đĩa, thư mục

C.

Ổ đĩa, thư mục, tập tin

D.

Thư mục, tập tin

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Hệ điều hành Windown XP chính thức ra đời vào năm nào?

A.

2002

B.

2000

C.

 2001

D.

1999

Đáp án và lời giải    

Câu 15

 Nếu thanh taskbar của windown bị ẩn, bấm tổ hợp phím nào để hiện lại nó va truy cập menu start

A.

Alt-Tab

B.

Ctrl-Tab

C.

Alt-Esc

D.

Ctrl-Esc

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Khác với các loại máy khác máy vi tính là:

A.

Máy có bàn phím

B.

Máy tự động làm việc thay con người

C.

Máy có màn hình

D.

Máy có cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Sử dụng lệnh gì để mở mới một file văn bản:

A.

New

B.

Open

C.

Save

D.

View

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Trong các mệnh đề sau nói về quan hệ giữa khái niệm bảng mã và phông chữ, mệnh đề nào đúng

A.

Một bộ phông chữcó thể áp dụng cho nhiều bảng mã

B.

Mỗi bộ phông chữ xây dựng dựa trên một bảng mã nhất định

C.

Tất cả đều sai

D.

Một bảng mấp dụng cho tất cả phông chữ

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Bộ nhớ nào sau đây khi tắt điện dữ liệu trong đó sẽ mất hết

A.

Rom

B.

Ram

C.

CD Rom

D.

Cả ba câu trên đều sai

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Loại vi rút nào thường xuất hiện trong các tệp của winword:

A.

Macro virus

B.

Fat virut

C.

Boot sector virus

D.

File virus

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán