Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm Unit 5. Study habits Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Cự Khối

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

I hope so that will do well on my final exams. 

A.

final exams

B.

 so that

C.

on

D.

will do

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Every day our English.............................. improves.

A.

slow

B.

gradually

C.

gradual

D.

quick

Đáp án và lời giải    

Câu 3

And there is also the number of days you were............................... school. 

A.

out of

B.

absent from

C.

to present from

D.

outside

Đáp án và lời giải    

Câu 4

MrGreen said, "Come to our dinner tonight, Bill". 

A.

Mr Green told Bill come to dinner that night.

B.

Mr Green said to Bill to come to our dinner that night.

C.

Mr Green asked Bill to come to our dinner tonight.

D.

Mr Green invited Bill to come to their dinner that night.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

"Please wait for me at my office", she said to him.

A.

She asked him wait for her at her office.

B.

She told him wait at her office.

C.

She asked him to wait for her at her office.

D.

She warned him to wait for her at her office.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

0ne of the places I like to visit are Central Park.

A.

like

B.

are

C.

visit

D.

the places

Đáp án và lời giải    

Câu 7

They have lived here ............. 1995

A.

for

B.

in

C.

on 

D.

since

Đáp án và lời giải    

Câu 8

My father is very ...................... He often makes us laugh a lot when he is at home.

A.

Humorous

B.

Reserved

C.

Sociable

D.

 Bad-temper

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Tom drove careful along the narrow road.

A.

drove

B.

narrow

C.

careful

D.

along

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

eight

B.

weigh

C.

freight

D.

height

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán