Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 Bài 8

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 26/06/2014
20 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Giao thông hàng hải phát triển mạnh nhất ở khu vực nào của Hoa Kì?

A.

Miền duyên hải Đại Tây Dương.

B.

Vịnh Mêhicô.

C.
Miền duyên hải phía Đông.
D.

Ven Thái Bình Dương.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Sự phân bố dân cư Hoa Kỳ:

A.
Đồng đều.
B.

Rất đồng đều .

C.

Rất không đồng đều.

D.

Quá chênh lệch .

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Dân cư Hoa Kì phần lớn tập trung ở đô thị là do:

A.

Mạng lưới đô thị phân bố khắp cả nước

B.

Điều kiện tự nhiên của Hoa Kì không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

C.

Các thành phố của Hoa Kì phát triển rất nhanh.

D.
Thành thị có nhiều việc làm.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Sự kiện KT-XH nào quan trọng nhất trên thế giới từ sau đại chiến thế giới thứ II đến nay:

A.
Tốc độ tăng dân số nhanh chưa từng có.
B.

Bản đồ chính trị thế giới có nhiều thay đổi.

C.

Về kinh tế đã có sự thay đổi lớn trong các lĩnh vực sản suất.

D.
Xu thế quốc tế hoá nền KT-XH thế giới càng trở nên cấp thiết.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Đặc điểm nào thể hiện rõ nhất sự thay đổi cơ cấu kinh tế của các nước phát triển trong thời kì hiện đại?

A.

Giảm tương đối tỉ trọng của các ngành Nông- Công nghiệp và tăng tương đối tỉ trọng của các ngành dịch vụ .

B.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao.

C.

Tăng cường đầu tư vốn vào các nước phát triển .

D.

Xuất khẩu tư bản.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Trong giai đoạn II của cuộc CMKHKT nền kinh tế thế giới phát triển theo hướng nào?

A.
Phát triển theo chiều rộng.
B.

Phát triển theo chiều sâu .

C.

Phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao .

D.

Phát triển các ngành sản suất phi vật chất.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Khu vực nào có tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới?

A.
Các nước đang phát triển ở Châu Á.
B.

Các nước đang phát triển ở Châu Phi.

C.

Các nước đang phát triển ở châu Mĩ La Tinh

D.

Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Mức tăng trưởng kinh tế trung bình của thế giới trong giai đoạn đầu của cuộc CMKHKT hiện đại là:

A.

4.5%.

B.
5%.
C.
5.6%.
D.

6%

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Nước nào suất khẩu dầu mỏ nhiều nhất Tây Á?

A.
Iran .
B.

Irắc..

C.
Arapxêút.
D.

Côóet.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Sự phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng trong một nước ở khu vực Đông Nam Á là:

A.

Rất đồng đều .

B.

Đồng đều.

C.
Rất không đồng đều .
D.

Quá chênh lệch .

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán