Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 43504

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; kết thúc 11/01/2017 | 00:15:24
Điểm thi 100 Thang điểm 100
Họ và tên Thanhhai Ngày sinh
Môn học Số câu hỏi 30
Làm trong 45 phút Kết thúc 11/01/2017 | 00:15:24

Danh sách câu hỏi thi:

Câu 1

Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập ngày, tháng, năm nào?

A.

25/12/1991.

B.

21/12/1991.

C.

21 - 8 - 1991.

D.

6- 9 - 1991.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 2

Ai là người lên nắm quyền Tổng thống ở Nga năm 2000?

A.

S.Ste-pha-xin.

B.

D. Medvedev.

C.

V. Putin.

D.

B. Enxin.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 3

Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất vào năm nào?

A.

Năm 1957.

B.

Năm 1949.

C.

Năm 1960.

D.

Năm 1961.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 4

Hiểu các nước Đông Âu theo nghĩa lịch sử thế nào cho đúng?

A.

Vị trí địa lí phía Đông châu Âu.

B.

Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa ở phía Tây Liên Xô.

C.

Các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D.

Các nước xã hội chủ nghĩa nằm ở phía Đông châu Âu.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 5

Từ năm 1946-1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A.

Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

B.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

C.

Xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

D.

Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 6

Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào dưới đây ?

A.

Nhà máy thủy điện Yaly.

B.

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

C.

Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim.

D.

Cầu Long Biên.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 7

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì?

A.

Muốn làm bạn với tất cả các nước.

B.

Chỉ quan hệ với các nước lớn.

C.

Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

Hòa bình tích cực, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 8

Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất gì?

A.

Là một tổ chức hợp tác về văn hóa - xã hội của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

B.

Là một tổ chức quân sự, chính trị, kinh tế để bảo vệ thành trì chủ nghĩa xã hội.

C.

Là một liên minh quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa nhằm chống lại cuộc ''chiến tranh lạnh'' của Mĩ.

D.

Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm chống lại âm mưu gây chiến của Mĩ và Tây Âu.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 9

Theo quy định của Hiến pháp tháng 12 - 1993, nước Nga theo thể chế nào?

A.

Cộng hòa xã hội

B.

Quân chủ chuyên chế

C.

Cộng hòa đại nghị

D.

Tổng thống Liên bang

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 10

Các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào thời gian nào?

A.

Từ năm 1945.

B.

Từ năm 1948.

C.

Từ năm 1950.

D.

Từ năm 1946.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 11

Từ khi ra đời, tổ chức hiệp ước Vác-sa-va trở thành một đối trọng với khối quân sự nào của Mĩ?

A.

Khối CENTO.

B.

Khối ANZUS.

C.

Khối SEATO.

D.

Khối NATO.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 12

Đâu là thành công của Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong thời gian tồn tại?

A.

Đưa Liên Xô trở thành cường quốc quân sự đứng đầu thế giới.

B.

Làm thất bại âm mưu chống phá phe xã hội chủ nghĩa của Mĩ và các nước đồng minh.

C.

Hình thành một liên minh quân sự giữa các nước Đông Âu và các nước ở châu Á.

D.

Tạo thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 13

Công cuộc cải tổ của Liên Xô kéo dài trong bao nhiêu năm?

A.

5 năm (1985-1990).

B.

4 năm (1985-1989).

C.

6 năm (1985-1991).

D.

7 năm (1985-1992).

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 14

Đâu là chính sách đối ngoại của Nga thời kì sau Liên Xô tan rã?

A.

Một mặt ngả về phương Tây, mặt khác phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.

B.

Một mặt ngả về phương Tây, mặt khác chống lại các nước châu Á.

C.

Chỉ thiết lập quan hệ với các nước châu Á.

D.

Ngả hẳn về phương Tây để nhận được viện trợ.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 15

Vào khoảng thời gian nào các nước Đông Âu lần lượt hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A.

Khoảng những năm 1945 - 1946.

B.

Khoảng những năm 1947 - 1948.

C.

Khoảng những năm 1948 - 1949.

D.

Khoảng những năm 1946 - 1947.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 16

Nhiệm vụ nào dưới đây gắn với các nước Đông Âu trong những năm 1947 - 1948?

A.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B.

Tiến lên chủ nghĩa tư bản.

C.

Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.

D.

Chống chủ nghĩa phát xít Đức.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 17

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Âu phải đối mặt với khó khăn và thách thức nào lâu dài nhất?

A.

Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ.

B.

Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai.

C.

Cơ sở vật chất - kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu.

D.

Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 18

Sự kiện "Bức tường Berlin" bị phá bỏ diễn ra vào thời gian nào?

A.

Tháng 10 - 1990

B.

Tháng 11 - 1989

C.

Tháng 10 - 1991

D.

Tháng 10 - 1988

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 19

Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945-1950 là:

A.

Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng.

B.

Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mỹ.

C.

Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.

D.

Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn từ năm 1941.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 20

Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?

A.

Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.

B.

Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.

C.

Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.

D.

Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 21

Tổ chức phòng thủ Vác-xa-va giải thể năm nào?

A.

1991.

B.

1992.

C.

1993.

D.

1990.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 22

Tổng thống Goocbachốp tuyên bố từ chức vào thời gian nào?

A.

Tháng 3/1985.

B.

Ngày 19/8/1991.

C.

Ngày 21/12/1991.

D.

Ngày 25/12/1991.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 23

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 1/8/1950.

B.

Ngày 8/1/1950.

C.

Ngày 8/1/1949.

D.

Ngày 1/1/1955.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 24

Năm 1949, đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

A.

Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C.

Thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.

D.

Đập tan âm mưu thực hiện cuộc "Chiến tranh lạnh" của Mĩ.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 25

Ai là người đã tiến hành công cuộc cải tổ ở Liên Xô?

A.

Lê-Nin.

B.

Goocbachôp

C.

Ensin.

D.

Stalin.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 26

Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai chú trọng vào ngành kinh tế nào?

A.

Phát triển công nghiệp nặng.

B.

Phát triển công nghiệp truyền thống.

C.

Phát triển công nghiệp nhẹ.

D.

Phát triển công - nông - thương nghiệp.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 27

Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh?

A.

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

B.

Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

C.

Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ) vào nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

D.

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 28

Năm 1961 đã diễn ra sự kiện gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ của nhân dân Liên Xô?

A.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

B.

 Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.

C.

Chế tạo thành công bom nguyên tử.

D.

Đưa con người lên mặt trăng.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 29

Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số sai lầm và thiếu sót là:

A.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B.

Tập thể hóa nông nghiệp.

C.

Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.

D.

Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 30

Từ lúc thành lập đến khi chấm dứt hoạt động, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tồn tại được bao nhiêu năm?

A.

43 năm.

B.

55 năm.

C.

60 năm.

D.

45 năm.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán