Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
23/07/2014 | 10:03:08

Sóng cơ - Sóng cơ học:

Khái niệm : Sóng là những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian

- Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

- Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Các đại lượng đặc trưng cho sóng:

- Chu kì sóng : Là khoảng thời gian ngắn nhất mỗi phần tử môi trường có sóng truyền qua thực hiện một dao động.

- Tần số sóng : Là số dao động mà mỗi phần tử môi trường thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

                                                                   T = \(1\over f\)

- Bước sóng :

+Là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau.

+ Là quãng đường mà sóng truyền đi được trong thời gian một chu kì dao động của sóng.

- Vận tốc sóng : Là vận tốc truyền pha dao động.

                                        v =  \(\lambda\over T\)

                                        \(\lambda= vT {v\over f}\)

- Biên độ sóng : Biên độ sóng là biên độ dao động của phần tử vật chất tại điểm khảo sát khi có sóng truyền qua.

- Năng lượng sóng :

+ Sóng làm cho các phần tử môi trường có sóng truyền qua dao động nên sóng mang năng lượng.

+ Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

- Biểu thức :

- Những phần tử càng xa nguồn, năng lượng mà sóng truyền tới càng nhỏ.

+ Sóng là sóng cầu: Năng lượng truyển sóng ( giảm) tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách tới nguồn.

+ Sóng là sóng phẳng: Năng lượng truyền sóng( giảm) tỉ lệ nghịch với khoảng tới nguồn.

+ Sóng truyền trên một đường thẳng thì năng lượng truyền qua mọi điểm là như nhau.

                                        

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán